Senterpartiet raser forbi Arbeiderpartiet i nord. Er størst i Troms og Finnmark

Hadde det vært valg i morgen hadde Helena og Lea stemt SV og MDG, men folk flest i de to nordligste fylkene foretrekker Senterpartiet. – Svært overraskende, sier de to jentene.

Helena Sand og Lea Norderval

ENGASJERT: Lea og Helena er begge politisk engasjerte, men ville ikke stems Sp om det var fylkestingsvalg i morgen.

Foto: EIRIK HIND SVEEN / NRK

En fersk meningsmåling utført av InFact for NRK, Nordlys og iFinnmark viser at Senterpartiet går forbi Arbeiderpartiet, og er det største partiet i de to nordligste fylkene foran høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Dette til tross for at Senterpartiet (Sp) går tilbake 0,3 prosentpoeng siden forrige meningsmåling i mars. Arbeiderpartiet (Ap) har derimot gått tilbake hele 3,9 prosentpoeng, noe som gjør Sp til det største partiet i Troms og Finnmark.

Dersom det var fylkestingsvalg i morgen vil 21,8 prosent av de spurte stemme Sp, mens 21,1 prosent vil stemme Ap. I både Troms og Finnmark er Sp størst.

– Dette er svært overraskende, men det skyldes nok at Senterpartiet står mot sentralisering. Mange bor i distriktet og utenfor allfarvei, sier Lea Norderval (17).

Hun og Helena Sand har sommerjobb ved Universitetet i Tromsø. Også Helena er overrasket.

– Kan det ikke ha å gjøre med sammenslåingen av Troms og Finnmark? Senterpartiet er veldig imot dette, og det er også de fleste folk, i alle fall i Finnmark.

– Jonas, vær tydeligere!

Ragnhild Vassvik

ET FALL: Ragnhild Vassvik (Ap) legger ikke skjul på at meningsmålingen er dårlig nytt for Ap.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

I Finnmark alene får Arbeiderpartiet nå 23,9 prosents oppslutning i meningsmålingen. Det er ned mer enn 20 prosentpoeng siden 2015-valget. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) er skuffet:

– Dette er nedslående. Det er virkelig et fall for Arbeiderpartiet, sier Vassvik.

Vassvik mener arbeiderpartiets fall skyldes regionreformen. Spesielt i Finnmark, der Arbeiderpartiet er størst i fylkestinget, har det vært stor folkelig motstand mot at Troms og Finnmark fra nyttår skal bli slått sammen.

Vassvik har en bønn til partileder Jonas Gahr Støre om å være «ekstremt tydelig» på at sammenslåingen blir reversert dersom Ap kommer i regjering fra 2021.

– Støre leser også meningsmålingene. Det å gå fra 46 prosents oppslutning til under 24 er veldig dramatisk. Det bør partiledelsen også ta inn over seg, og fronte en politikk som gir andre tall fremover, sier Vassvik.

Professor: – Oppsiktsvekkende

Professor i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Kjell Arne Røvik, påpeker at Sp er i fremmarsj i hele landet. Men denne trenden er ekstra sterk i Troms og Finnmark.

Samtidig sliter Ap i nord, noe Rørvik mener regionreformen må ta en del skyld for.

– Det er nåværende regjering som har vedtatt reformen, men Arbeiderpartiet må nok betale en god del av den prisen, sier han.

Rørvik mener Arbeiderpartiet ikke greier å få opp farten med å dra til seg velgere.

– De er betydelig svekket siden forrige måling i mars. Det er oppsiktsvekkende at de etterså lang tid utenfor regjeringslokalene ikke greier å få mer vind i seilene inn mot høstgens valgkamp.

Jubel

Ivar B. Prestbakmo i Troms og Finnmark Sp

FORNØYD: Ivar B. Prestbakmo (Sp) er fornøyd med meningsmålingen, men understreker at det ennå er to måneder til valget,

Foto: Ingunn Merete Hals

I Senterpartiet jubles det naturligvis. Ivar B. Prestbakmo er historiens første listetopp for Troms og Finnmark Sp:

– Dette er kjempegode tall men ei meningsmåling, og det er fortsatt et par måneder til valget, så man må ta det for det er, sier han.

Prestbakmo mener tallene skyldes at Sp er best egnet til å opprettholde det han kaller levedyktige lokalsamfunn.

– Dette handler nok om at samfunnet sentraliseres, at folk ikke blir hørt og at man bygger ned tjenester der folk bor, sier han.

Bompenger og MDG

Meningsmålingen viser også at Høyre og Frp har en tilbakegang på henholdsvis 1,5 og 1,3 prosentpoeng siden mars, mens SV og MDG styrker seg med henholdsvis 1,4 og 2,4 prosentpoeng. Det synes de to jentene i sommerjobb er hyggelig å høre.

Hadde det vært valg i morgen hadde Lea stemt MDG og Helena SV, dersom de hadde vært 18 år og gammel nok til å stemme.

– Jeg tok valgomat, og der fikk jeg MDG på 1. plass og SV som nummer to, men jeg ville nok stemt SV, fordi de er veldig opptatt av alt jeg er opptatt av – i tillegg til miljø, sier Helena.

Siden meningsmålingen i mars er det betydelig flere som vil stemme på andre partier enn de åtte partiene på Stortinget. Andre partier gjelder blant annet bompengelistene, og har 5,5 prosent oppslutning blant de spurte i Troms og Finnmark.

– Jeg tror debatten om bompenger har ført til at SV og MDG har fått mer oppslutning. De er en motvekt til bompenger, sier Lea.

Nesten 2 000 personer i Troms og Finnmark er intervjuet i meningsmålingen. InFact opplyser at feilmarginen er pluss-minus 3,1 prosent.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali