Sensasjonelt helleristningsfunn i Varanger

Helleristninger som anslås å være 7000 år gamle er funnet på Tømmerneset i Øst-Finnmark. Funnet betegnes som sensasjonelt, og sammenliknes med de verdenskjente helleristningene i Alta.

Helleristninger i Sør-Varanger kommune

Helleristninger på Gamneset i Sør-Varanger kommune. De er vanskelig å få øye på, og dermed kan det dukke opp flere , sier feltleder Erik Kjellman.

Foto: Tromsø Museum

Det er første gang man finner så gamle helleristninger i Varanger, og de skal ha store likheter med helleristningene i Alta som er en del av UNESCOs verdensarvliste.

– Jeg er 29 år gammel og kan egentlig pensjonere meg nå, jeg kommer aldri til å være med på noe lignende igjen. Det er helt unikt i arkeologisk sammenheng, sier feltleder Erik Kjellman.

Han fant helleristningene forrige mandag, da han var på vei mellom to utgravninger som Tromsø museum holder på med på Gamneset få kilomter fra Kirkenes.

– Det var helt tilfeldig at jeg gikk forbi stedet på et tidspunkt da lyset gjorde det mulig å å skimte en helleristning, forklarer den unge feltlederen.

Erik Kjellman fant funnet tilfeldig

Erik Kjellman til venstre er feltleder på to utgravinger på Gamneset, og var den som gjorde det sensasjonelle funnet av 7000 år gamle helleristninger. Her er Kjellman sammen med kollega Janne Oppvang.

Foto: Tromsø Museum

Usikker fremtid

Det historiske funnet er gjort i forbindelse med utgravinger som gjøres av en steinalderboplasss og en samisk gammetufte i forkant av at Norterminal skal sette i gang med bygging av en oljeomlastingsterminal.

Etter hvert viste det seg at det var en rekke helleristninger som avbilder elg og rein.

– Det var med skjelvende stemme jeg ringte til sjefen min og fortalte om funnet, og da stod jubelen i taket både her og der. Det var helt fantastisk, sier Kjellman.

Det er andre gangen man finner helleristninger under en arkeologisk utgraving i Nord-Norge ifølge Kjellman. Han vet ikke hva som skjer videre med dem nå.

– Vi dokumenterer dem,men utover det gjør ikke vi noe med dem foreløpig. Det er opp til Riksantikvaren å bestemme hva som skal gjøres med funnet, sier Kjellman.

Pulkneset i Sør-Varanger

Det er i dette området på vestsiden av Tømmerneset at funnet er gjort. Nærmere bestemt i området som heter Gamneset, og ligger litt lenger ut på neset enn dette bildet viser.

Foto: Marte Lindi

Ikke funnet lignende

– Eksperter daterer dem til samme periode som helleristningene i Alta, og de ligger i samme høyde sammenlignet med hvordan havstanden var den gang. Men om det er de samme som har laget dem, eller om de har noen forbindelse vet vi ingenting om, sier Erik Kjellman som selv ikke er ekspert på helleristninger.

Han utelukker ikke at det er flere helleristninger enn de som er funnet, men de er vanskelige å få øye på og store deler av fjellet i området er dekket av reinlav.

Får ikke konsekvenser for Norterminal

Men ifølge plan og utviklingssjef Håvard Lund i Sør-Varanger kommune får det ikke konsekvenser for selskapet.

– Området er frigitt til næringsvirksomhet, og utover at det vil bli tatt hensyn til i en detaljregulering av området kan jeg ikke se at det skal få konsekvenser, sier Lund som tror det er fullt mulig å ta vare på funnene samt driver næring i området.

Vil ikke riksantikvaren kunne verne området?

– Riksantikvaren har frigitt området, og det ville være høyst uvanlig hvis de skulle komme inn nå, men hvordan de forholder seg til dette, må du høre med dem om, sier Lund.

Kart Kirkenes

Det er planlagt store utbygginger på Tømmerneset i Sør-Varanger, men ifølge kommunen vil ikke funn av helleristninger få betydning for Norterminal planer om en oljeterminal i området.

Foto: Statens vegvesen

Les også: Risset inn bil i 3000 år gammelt bergkunstfelt