Senja kan få egen drosjesentral

Drosjeeiere på Senja ønsker å etablere en egen drosjesentral øya. Målet er å bedre tilbudet til publikum. Troms fylkeskommune peker på at konsesjonen kun bør gjelde Senja-delen av Lenvik, og har sendt saka på høring til de berørte kommunene. Tidligere i høst ble Din Taxi sin søknad om å opprette en ny drosjesentral i Lenvik avslått.