Senderne varer i 100 timer

Senderne fra de fire savnede turistene som er savnet i Tamokdalen, varer i 100 timer. Det betyr at snart halve tiden er gått. Senderne kommer fra skredsøkere turistene skal ha hatt på seg da de onsdag la ut på tur.