Seminar om kvensk/norskfinsk kultur

Noregs Museumsforbund inviterer i mars til et seminar i Nordreisa med utgangspunkt i kvensk/norskfinsk kultur. «Korleis kan musea bidra i forvalting av kvensk/norsk-finsk immateriell kulturarv?» spør museumsforbundet i sin invitasjon på Facebook. Målet er å iverksette konkrete og varige tiltak for å ta vare på den immaterielle kvenske/norskfinske kulturen.