Selger kvoter sørover

Fiskerne i Troms og Finnmark er i gang med å selge kvoter til Nordland. Drøyt to måneder etter at en lovendring gjorde det mulig å selge kvoter sørover, er seks kvoter solgt fra Finnmark og fem fra Troms. Fiskerne får nå omkring to millioner kroner for kvoter som de har kjøpt for halvparten, eller til og med fått gratis av staten, sier ordfører Robert Jensen i Vardø. Han frykter at kvotesalget vil undergrave fiskeindusrien og true bosettinga i lokalsamfunn.