Seks grunner til at eldreomsorg er viktig for deg

I dag handler debatten på NRK 1 om eldreomsorg og sykehus. Her er seks spørsmål som gjør temaene relevante for deg:

Eldreomsorg og sykehus

Onsdag skal eldreomsorg og sykehus diskuteres på NRK 1, direkte fra Karasjok.

Valglogo

1. Hvem skal passe på bestemor?

Skal kommunen selv ha ansvaret for de eldre, eller skal eldreomsorgen ut på anbud på det private markedet. I Tromsø har de for eksempel konkurranseutsatt sentralkjøkkentjenesten til sykehjemmene.

Noen mener privatisering av eldreomsorgen kan føre til et dårligere tilbud, mens andre mener at konkurranseutsetting vil gi et bedre, mer effektivt tilbud med flere valgmuligheter for brukerne.

Onsdag klokken 21.30 sender NRK 1 debatt fra Karasjok. Temaet er eldreomsorg og sykehus. Se debatten her:

Direktesendt valgprogram med Atle Bjurstrøm og Verdens Rikeste Land.

2. Hvor skal de eldre bo?

Mange kommuner mangler sykehjemsplasser. Dette fører blant annet til at mange eldre blir liggende på sykehus, fordi de ikke har noen annet sted å være.

Ønsker politikerne å bygge flere sykehjemsplasser? Vil de at flere skal få et tilbud der de bor?

3. Hvordan er jobbhverdagen for deg som ønsker å jobbe i helsesektoren?

Samhandlingsreformen har ført til flere pasienter ute i kommunene. Samtidig sliter mange kommuner med å få nok faglærte i arbeid.

– Samhandlingsreformen fører til at pasienter med sammensatte tilstander blir kommunenes ansvar. For det første trenger vi flere kvalifiserte sykepleiere. Vi trenger også gode fagmiljøer rundt om på sykehus og i kommunene, og vi er avhengige av mulighetene for kursing og videre utdanning. Slike ting er som regel det første som blir strøket på grunn av økonomi, sier leder i Norsk Sykepleierforbund i Troms, Hanne Marit Bergland.


Tenker kommunen din at effektivisering er veien å gå? Vil de ansette flere folk? Vil de sette av mer penger til eldreomsorg?

Sykepleier
Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

4. Har de som skal passe på deg overskudd?

– Å være sykepleier er et hardt arbeid. KS har sagt at vi trenger 15 000 nye sykepleiere de kommende årene, det tyder på at vi har for få i arbeid allerede i dag. I tillegg er arbeidstidene belastende for mange, sier Hanne Marit Bergland i Norsk Sykepleierforbund.

Hun mener også at lønna må opp for både å få flere til å satse på sykepleieryrket, og for å få folk til å stå i jobben.

Hva gjør kommunen din for å få flere i til å ta jobber i helsesektoren?

5. Hvilket tilbud har du når du skrives ut fra sykehuset?

Samhandlingsreformen har gitt kommunene nye utfordringer. En av utfordringene har vært at kommunene ikke har midler til å gi pasienter som kommer fra sykehusene et godt nok tilbud.

Har din kommune en plan for hvordan du eller dine nærmeste blir tatt godt vare på når du eventuelt blir skrevet ut fra sykehuset?

Bli med når lungepasientene på UNN trener sammen med Marijke Risberg.

Lungepasientene som var utskrevet fra UNN fikk et spesialtilpasset tilbud tidligere. Bli med på trening med dem.

6. Kan du dra på konsert når du blir gammel?

Regjeringen har et tilbud som heter den kulturelle spaserstokken, hvor kommunene kan søke om tilskudd til kunst- og kulturformidling for eldre.

Hvilke tilbud har din kommune til de eldre?