Kutta lukrativ turnus – seks av ni sykepleiere sa opp

En attraktiv nordsjøturnus for sykepleiere i en liten finnmarkskommune kuttes brått. Nå har nesten alle sykepleierne sagt opp.

Anne Giæver er fagleder for hjemmetjenesten i Måsøy kommune

Anne Giæver er fagleder for hjemmetjenesten i Måsøy, og tror det vil være attraktivt at sykepleiere får brukt sin kompetanse bedre enn i dag.

Foto: Alf Ove Hansen

Bakgrunnen for at øykommunen Måsøy i Vest-Finnmark avslutter den ettertrakta nordsjøturnusen er at de ønsker bedre kontinuitet og å kunne gi sykepleierne større faglige utfordringer.

Det håper virksomhetsleder for helse og omsorg Arnstein Larsen skal være like attraktivt som å gå en turnus med lange vakter og lange friperioder.

– Vi oppretter en pool med sykepleiere der vi kan utnytte faglige kvalifikasjoner etter behov. Sykepleiere skal ikke vaske kopper, sier han.

Anne Giæver, som er fagleder for hjemmetjenesten sier til fagbladet Sykepleien at et av målene ved omorganiseringen er å rive dørstokker mellom hjemmetjenesten og sykehjem, ufarliggjøre og øke forståelsen og dermed øke samarbeidet til det beste for tjenesten.

Turnusen var gulrota

Det er Sandra Karlsen fra Tromsø helt enig i. Hun er en av ni sykepleiere som går nordsjøturnus nå. Men fordi turnusordninga opphører tror hun ikke at hun blir så lenge i Måsøy.

Sykepleier Sandra Karlsen (t.h.) og fagleder Anne Giæver

Sykepleier Sandra Karlsen (t.h) jobber nordsjøturnus i Måsøy. Hun syns det er trist at ordningen avvikles. Her sammen med fagleder Anne Giæver i hjemmesykepleien.

Foto: Privat

– Jeg har jo ingen familie her, og den lange friperioden var nok årsaken til at jeg søkte jobb i Måsøy. Da blir det jo litt kjipt og trist at ordninga opphører, sier hun.

Hun mener tanken bak den nye ordninga i Måsøy ser bra ut. Å bruke sykepleiere til alt mulig er jo feil bruk av ressurser

– Så får vi se hvordan det vil fungere i praksis, sier Karlsen.

Karlsen vil foreløpig være med på den nye ordninga, men tror ikke hun kommer til å bli i Havøysund på sikt.

Seks andre av dem som i dag går nordsjøturnus har dessuten allerede sagt opp.

Ingøy

Havøysund er kommunesenteret i Måsøy kommune.

Foto: Allan Klo

Rekrutteringsproblem

Måsøy kommune innførte nordsjøturnus for ni år siden fordi det var vanskelig å rekruttere sykepleiere til øysamfunnet der Havøysund er kommunesenteret.

Totalt er det ifølge Norsk Sykepleierforbund minst 175 sykepleiere i hele landet som jobber tilsvarende turnus.

Men turnusen har ulemper som kommunen nå vil bøte på.

– Når en sykepleier er borte i en lengre periode mister man kontinuiteten, og mange av oppgavene er det kun de som er igjen som belastes med, sier Larsen.

Virksomhetsleder for helse og omsorg i Måsøy kommune, Arnstein Larsen

Virksomhetsleder for helse og omsorg i Måsøy kommune Arnstein Larsen.

Foto: Privat

Han forklarer at det for eksempel kan gjelde langtidsoppfølging av pasienter.

– Dessuten er det jo slitsomt med 12-timersvakter over lengre tid, sier han.

Turnusen med lange vakter som nå skal avvikles til påske har bestått av to uker på og fire uke fri, der hver vakt har startet klokka 08 og avsluttes klokka 22, men med pause mellom 14 og 16.

Liker det ikke

Men selv om Måsøy kommune vil lokke med et at jobben som sykepleier skal være faglig mer givende med den nye ordninga, er det allerede seks sykepleiere som har sagt opp.

– De som mister denne turnusen liker det jo ikke. Det er i stor grad folk som er bosatt andre steder i landet, eller i utlandet. Og tilbakemeldingene fra de øvrige ansatte er jo at de er spente, erkjenner Larsen.

Tar en risiko

Fylkesleder for sykepleierne i Finnmark Elin Mølmann Holmgren karakteriserer omleggingen i Måsøy som et spennende prosjekt.

Elin Mølmann Holmgren

Elin Mølmann Holmgren er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark.

Foto: Allan Klo / NRK

– Det er klart det er en risiko for at det kan bli vanskelig å rekruttere, men det kommer an på hva kommunen i stedet kan friste med for å få bofast kompetanse, sier hun.

Holmgren bekrefter og at det generelt er en utfordring at sykepleiere ikke får utnytta sitt fag, men må gjøre alle mulige typer oppgaver.

– Derfor er dette spennende, og å få mest mulig fag i stillingene kan gi positiv effekt på rekruttering, sier hun.