Se video: Nå har de sprengt hull gjennom fjellet

Onsdag ettermiddag gikk siste salve i det som skal bli en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet.

Dagens E6 går over Sørkjosfjellet. Strekningen utgjør om lag 10,5 kilometer, den er svingete med bratte bakker. Flere steder er det fartsbegrensninger med anbefalt hastighet 40 km/t. Strekningen er i dag en flaskehals, spesielt for tungtransport og kollektivtrafikk.

Den nye veien gjennom fjellet skal gi bedre fremkommelighet, redusere transportavstandene mellom Troms og Finnmark, og ikke minst eliminere antall stengninger av fjellet fordi mange tunge kjøretøy må ha assistanse.

E6 er hovedvegforbindelsen gjennom Troms fylke i nord-sør retning, og Sørkjosfjellet er eneste innenlands vegforbindelse mellom de nordligste kommunene i Troms fylke og Finnmark.

Den siste sprengingen av fjellet gikk av omtrent midt inne i tunnelen, og har nå åpnet hele tunnelen.

Skanska fortsetter nå arbeidet inne i tunnelen, med blant annet vann- og frostsikring, brannsikring, drenering og oppbygging av vegbanen. I tillegg skal entreprenøren bygge omtrent 1,1 kilometer veg utenfor tunnelen.

Prosjektet skal etter planen være ferdig rundt årsskiftet 2017/2018.