Hopp til innhold

Her gjør hun seg klar til å bli rypemor

Over hele landet forbereder nå fuglene seg på egglegging og kyllingpass. Se den unike videoen.

Rype

Fjærfelling har starta og rypehønene spiser seg nå opp for å klare hekkesesongen

Foto: Jan Riise Pedersen

Det store spørsmålet for landets mellom 80- og 100.000 småviltjegere er om høstens rypebestand blir bra eller ikke.

Bekymret for snøfattig vinter

Lenge var forskere bekymret for den milde og snøfattige vinteren i store deler av landet.


Lite snø kan være et problem for smågnagere som lemen. De kan få vanskeligheter med å beskytte seg og formere seg.

Dermed risikerer man at rovdyr og rovfugler går løs på vinterens rypebestand.

Kan gå løs på fuglereir

Med dårlig smågnageryngling til våren kan predatorene tvinges til å gå løs på reirene til ryper og andre bakkehekkende fugler til våren. Det kan bety at resultatet av en god klekking kan ende som mat for rev, lemen, røyskatt og rovfuglene.

SE VIDEOEN AV RYPEMOR SOM SPISER SEG OPP TIL HEKKESESONGEN:

Video av menneskekjær rype.

FOTO: JAN RIISE PEDERSEN

Skremmende dårlig

Over store deler av landet var rypebestanden i fjor høst skremmende dårlig.

– Det er som en liten smak å regne, et minne fra fjellet. Noe middag ble det ikke.

Det sa Torgeir Nygård, seniorforsker hos Norsk institutt for Naturforskning til NRK etter høstens første jaktuke i 2013.

Etter fire dager på rypejakt i Trøndelag var fangsten bare to ryper på deling mellom to jegere.

Nasjonale variasjoner

Men bildet var ikke helsvart. Mens det i Midt-Norge og i store deler av Sør-Norge var rekordlite ryper i fjor høst, kunne det registreres oppgang i andre deler av landet.

Rypehøne

Mye mat og godt skjul er viktig for den som mor skal bli

Foto: Jan Riise Pedersen

I Finnmark og Troms ble det for eksempel registrert en klar oppgang i deler av fylkene.

Mye stamfugl

De rypene om overlevde høstens og vinterens jakt er nå i full gang med forberedelsene til årets hekkesesong.

Steggene slåss om de beste revirene og rypehønene feiter seg opp til å tåle egglegging og kyllingpass fra siste halvdel av mai og gjennom sommeren.

Fra flere deler av landet meldes det nå om store mengder stamfugl. Det kan tyde på at katastrofemeldingene om rasering av rypebestanden ikke har slått til over alt.

Noen steder utføres det vårtellinger av ryper. Hvis årets klekking går bra, kan tellingene tyde på at utbyttet av jakta mange steder i landet kommende høst blir bedre enn i fjor.