Hopp til innhold

Savnet helikopter funnet på 209 meters dyp ved Svalbard

Helikopteret som styrtet utenfor Barentsburg med åtte personer om bord er funnet på havbunnen. – Dette funnet er et stort framskritt, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Sysselmannen leteaksjon

Store ressurser har vært brukt i redningsaksjonen.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

– Det er overveiende sannsynlig at det er det helikoptervraket vi har lett etter de siste par dagene, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge, Frode Iversen.

Helikopteret har blitt lokalisert på 209 meter dyp to kilometer nordøst for Kapp Heer, den russiske helikopterbasen ved Barentsburg.

– Det er gode sonarbilder som tyder på at objektet som ligger på havbunnen er det som har blitt detektert med sensorer tidligere, sier Iversen.

Vraket skal ligge på 209 meters dyp

Venter på skip

Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør i Havarikommisjonen sier til NRK at de nå venter på et skip, som er spesiallaget for å ta opp helikoptervrak.

– Vi vil starte arbeidet umiddelbart, dersom skipet ankommer onsdag kveld.

Halvorsen sier at det er viktig å vraket hevet, av flere grunner.

– Først og fremst er vraket viktig i seg selv, men flydataene på ferdskriveren ombord kan inneholde viktig informasjon.

Jobber med uforminsket styrke

HRS har nå trukket seg nå ut av saken. Nå er det Sysselmannen på Svalbard som koordinerer innsatsen videre. Saken har nå gått over til å være et søk etter antatt omkomne i regi av politiet.

– Vi kommer til å jobbe med uforminsket styrke utover dagen. Dette funnet er et stort framskritt, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Redningsmannskapene vil nå fortsette aksjonen for fullt utover dagen, og samarbeider med russiske bistandsressurser for å få mer kunnskap om funnet.

– Vi drar nå ut med Polarsyssel sammen med russiske bistandsressurser for å jobbe videre. Sammen med Havarikommisjonen og sentrale myndigheter er vi i ferd med å inngå kontrakt slik at helikopteret kan fraktes ut etter hvert.

Det russiske Mil MI-8-helikopteret på Kapp Heer-basen like nord for Barentsburg

Det er et helikopter av denne typen som styrtet. Det er kun ett russisk MI-8 helikopter i Longyearbyen nå, ifølge fotografen. Helikopteret er eid av det russiske gruveselskapet Arktikugol.

Foto: Birger Amundsen

Interessant funn i løpet av natten

Søndag morgen opplyste Hovedredningssentralen at det hadde blitt observert et interessant objekt i området, men de kunne ikke slå fast at det var det savnede helikopteret som var funnet.

– Vi vet foreløpig svært lite om objektet, men håper på å kunne ha noen konkrete data senere i dag Funnet er såpass interessant at vi nå vil prøve å bekrefte eller avkrefte at dette kan være deler av helikopteret som vi har funnet på havbunnen, sa redningsleder Frode Iversen torsdag morgen.

Men nå har altså HRS og sysselmannen bekreftet at det er det russiske helikopteret som er funnet. Det er miniubåten, Hugin, fra Forsvaret som gjennom natten har drevet søk i området.

Russiske mannskaper på plass

I natt ankom også det russiske transportflyet med dykkere og spesialmannskaper Longyearbyen. De skal bidra i søk- og redningsaksjonen etter de åtte omkomne. Det er Sysselmann Kjerstin Askholt som har bedt Russland om bistand. I natt orienterte hun russerne om situasjonen.

– Vi hadde et møte ute på flyplassen i natt hvor vi la videre planer. De planene må naturligvis justeres noe nå, sier Askholt.

Russisk delegasjon Svalbard

De russiske mannskapene ble orientert om situasjonen da de ankom flyplassen i Longyearbyen i natt.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Redningsmannskapene er sendt fra det russiske krisedepartementet, og består av en gruppe på om lag 40 personer.

– Russerne har jo bygget opp en betydelig kompetanse på dette området. Det er nå 17 dykkere på Svalbard for å bistå, og de har utstyr som gjør at de kan operer på ned til 300 meters dyp, sier NRKs Russland-korrespondent, Morten Jentoft.

Hvilken oppmerksomhet får denne saken i russiske medier?

– Saken fikk meget stor oppmerksomhet den første dagen det ble kjent at helikopteret hadde styrtet. Nå som russerne er på plass på Svalbard, er det igjen høyt prioritert i nyhetssendingene, sier Jentoft.