Savner kunnskap i ørnedebatten

Ekspert på ørn ønsker mer kunnskap og dokumentasjon i debatten om forvaltning av ørn i Norge.

Ørn over sjø og fjell

Ekspert mener bilder og videoer i sosiale medier ikke kan bevise en økende ørnebestand.

Foto: Linda Bjørgan

– Årevis med dokumentasjon av ørn blir ikke brukt i den politiske debatten, sier Alv Ottar Folkestad som er ørne-ekspert i Norsk Ornitologisk Forening.

Flere reindriftsutøvere har rapportert om store tap tilknyttet ørneangrep på reinkalver. Leder i Norske Reindriftssamers landsforbund, Ellinor Marita Jåma, krever strakstiltak for å hjelpe reineiere som opplever store tap av reinkalver til ørn.

Har kunnskap som ikke blir brukt

ekspert

Ørne-ekspert i Norsk Ornitologisk Forening, Alv Ottar Folkestad, mener årevis med dokumentasjon om ørn ikke brukt når politikere diskuterer bestanden.

Foto: Norsk ornitologisk forening

– Spørsmålet er ikke om ørn tar rein, men i hvilket omfang og i hvilke situasjoner. Der har myndighetene samlet kunnskap over mange år, og brukt millioner av kroner, sier Alv Ottar Folkestad.

Han mener myndighetene har god oversikt over den norske bestanden av både havørn og kongeørn, men hevder denne kunnskapen ikke blir brukt i den politiske diskusjonen som har pågått de siste årene.

Bestand ut av kontroll

– Hvis vi ser på den andelen som kongeørnen statistisk sett er i stand til å ta av reinkalver, så snakker vi om tre til fire prosent av det totale tapet, sier Folkestad.

Reindriftsnæringa er av en annen oppfatning, og mener ørn som dreper reinkalver er et tilbakevendende problem som fører til store økonomiske tap.

De får støtte fra blant annet parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad.

Hun har nå bedt klima- og miljøministeren ta tak i saken.

– Ørnebestanden er i ferd med å bli et alvorlig problem, særlig for tamreinnæringa både i sørsamisk og nordsamisk område. Vi vet at denne problematikken har økt over tid, sier hun.

Ørn

Aslak Mathis A. Turi publiserte dette bildet på sosiale medier for å vise at ørn kan ta reinkalver.

Foto: Aslak Mathis Turi / Privat

– Opptak er ikke nok bevis

Også lederen i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, mener ørnen har blitt et alvorlig problem.

– Det har gått helt over stokk og stein. Med så mye ørn som det er nå, har reineierne ingen sjanse til å beskytte seg selv eller dyrene sine.

Hun er svært positiv til at flere reindriftsutøvere har delt bilder og videoer av reinkalver som blir angrepet av ørn. Hun håper det vil skape oppmerksomhet rundt saken.

Ellinor Marita Jåma

Lederen i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, mener reineiernes bilder viser at ørnebestanden er blitt for stor.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er klart det har en effekt. Det er modig og bra gjort av reineiere å dele det. Det er helt tydelig at det trengs en folkeopplysning om ørn også.

Men slike bilder er ikke nok mener ørne-eksperten Folkestad.

– Du kan ikke bruke de opptakene til å bevise hvor mye ørna tar, eller at det er et økende problem. Nøkternt sett så er det ikke et økende problem. Skadeomfanget har faktisk gått nedover de siste årene – både for havørn og kongeørn, sier Folkestad.

Nyheter fra Troms og Finnmark