Bonde tiltalt for grovt dyreplageri etter at over 60 sauer og lam ble funnet døde

En eldre sauebonde fra Sør-Troms er tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven. I mai i år ble det funnet mange døde og avmagrede dyr i fjøset hans.

Kollapset

Gulvet i bygningen hadde kollapset, og dyrene var plassert i en tidligere plansilo. Her hadde de ikke dagslys, og bare begrenset med kunstig lys, ifølge tiltalen.

Foto: Kommunens byggesaksavdeling

I tiltalen står det at dyrene ikke hadde fått mat eller drikke på lang tid. De hadde også levd i et provisorisk fjøs uten vinduer.

Mannen er nå tiltalt for flere brudd på Dyrevelferdsloven. Mest alvorlig er at bonden ikke sørget for tilsyn og stell.

Over 60 sauer og lam ble funnet døde da politiet og Mattilsynet oppsøkte gården i mai i år.

Det er ikke kjent hvor lenge dyrene har levd under slike forhold.

– I en lengre periode frem til torsdag 20. mai 2021 unnlot dyreeier å sørge for at besetningen på cirka 40 sauer og cirka 100 lam hadde tilstrekkelig tilgang til vann, råmelk, melkeerstatning og fôr, slik at flere dyr ble avmagret og/eller døde som følge av avmagring og/eller uttørring, heter det i tiltalen.

Bonden tidligere dømt

Politiadvokat Mona Madsen i Troms politidistrikt sier saka er alvorlig. Ikke minst fordi bonden tidligere er dømt for lignende forhold. I 2005 ble han ilagt aktivitetsforbud i fem år etter å ha vanskjøttet 150 sauer og lam.

– Det gjør denne saken enda mer alvorlig, sier Madsen til NRK.

I tiltalen vil statsadvokaten at bonden skal få aktivitetsforbud. Den tiltalte sauebonden, som er godt oppi årene, kan denne gangen miste retten til å drive med dyr for alltid.

Gården har lenge vært under oppsyn av Mattilsynet. De var de som valgte å anmelde saken i juni i år.

– Vi gjorde observasjoner som var såpass alvorlig at vi mente det var rette veien å gå, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Kjersti Sandnes.

Burde dette vært avdekket tidligere?

– Dette er et dyrehold som i lang tid har beveget seg over og under grensen for hva som er akseptabel dyrevelferd. Det har vært tilsyn hvor forhold har vært i orden, og hvor man ikke har observert alvorlige avvik, sier Sandnes.

NRK har kontaktet den tiltalte bonden, men han har ikke svart på henvendelsene.

Bonden skal ha fått oppnevnt en forsvarer. NRK har vært i kontakt med vedkommende, som ikke ønsker å uttale seg før hen har snakket med sin klient.

Dyreholdet på gården skal nå være avviklet i sin helhet.

Politiadvokat Mona Madsen

Politiadvokat Mona Madsen i Troms politidistrikt.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Dyrene levde uten dagslys

Han er også tiltalt for å ha brutt loven når det gjelder sikring av dyrene. Det listes opp flere eksempler.

  • Besetningen var oppstallet i fjøs hvor dyrene kunne skade seg på gjenstander, gå seg fast og/eller falle i usikret etasjeskille
  • Fjøset hadde ikke tilgang til naturlig dagslys og kun begrenset kunstig lys
  • Nyfødte dyr fikk ikke ekstra varme, foring eller avskjermet liggeplass
  • Det ble ikke gjennomført regelmessig klipping av ull eller klauvskjæring
  • Veterinær ble ikke tilkalt i tilstrekkelig grad da dyr ble syke, slik at flere av dyrene led

Gulvet hadde kollapset

Ifølge fagkoordinator for landbruk i bondens hjemkommune, har det ikke vært noen kontakt mellom avdelinga for landbruk og bonden siden han sist ble dømt i 2005. Mannen har ikke søkt om tilskudd eller noen annen form for støtte.

– Jeg visste at det var dyr der på gården, men jeg hadde aldri i min villeste fantasi kunnet forestille meg de levde under slike forhold, sier koordinatoren.

Han var også med på tilsynet til gården i mai. Kommunen var av Mattilsynet bedt om å komme å vurdere fjøsbygningen. Da fikk de se at dyrene var flytta inn på en tidligere plansilo, fordi gulvet i selve husdyrrommet skulle ha kollapset et par år tidligere.

– Dette er en tragedie på alle vis, som har gått under radaren, sier landbrukskoordinatoren.

Fjernet ikke møkk

Sauebonden skal heller ikke ha forebygget sykdom i besetningen. Han skal ha unnlatt å fjerne kadaver som lå sammen med de levende dyrene, noe som medførte økt risiko for spredning av sykdom i besetningen. Dette begrenset også de levende dyrenes mulighet til å bevege seg.

– Han fjernet ikke møkk og gammelt fôr fra dyrenes oppholdssted, slik at dyrene måtte oppholde seg på skittent underlag og ble tilgriset av møkk og urin. Det var heller ikke tilstrekkelig mengde strø på underlaget, står det i tiltalen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen