Satt sinnene i kok

Raser etter dokumentaren "Kasta på land".

Kasta på land

Jon Andersen fra Smørfjord ble fulgt i filmen, i sin kamp for å få kvoter.

Foto: Harry Johansen

Brennpunkt i går kveld viste en dokumentar om sjøsamer og fjordfiskere som over flere år har mistet retten til å fiske i sine nærområder.

Regjeringens forslag om lovfestet adgang for folk i Nord-Troms og Finnmark til å fiske, vil rette opp mye av den uretten som er gjort mot de sjøsamiske fiskerne.

Det sier avtroppende fiskeriminister Helga Pedersen.

Men Brennpunktprogrammet har likevel satt sinnene i kok.

Arne Pedersen i Kystfiskarlaget mener Fiskarlagets leder, Reidar Nilsen, var nedlatende og uverdig i dokumentaren.

Arne Pedersen

Arne Pedersen i Kystfiskarlaget

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK
Kasta på land

Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag.

Foto: Harry Johansen

Nilsen på sin side mener de ikke har behandlet mennesker ulikt, enten det er sjøsamer eller andre, og at påstandene er urimelige.

Hør debatten mellom de to under:

Debatt i Nordaførr

HØR: Arne Pedersen og Reidar Nilsen i debatt

Enig i uretten

Helga Pedersen er enig i at det her er begått en stor urett mot sjøsamene.

– Det gjelder spesielt da fartøykvotene ble innført på slutten av 80-tallet. Da var det mange av fjordfiskerne som ble sittende igjen på kaikanten, sier hun.

– Vårt forslag er ikke dårligere

Pedersen er likevel ikke enig i at deres tiltak nå er dårligere enn Kystfiskeutvalgets forslag.

– Regjerninga har foreslått å lovfeste adgangen for fiskere i Nord-Troms og Finnmark. Man har også foreslått å sette av et kvantum på 3000 tonn torsk som skal fordeles til fiskerne i åpen gruppe, som kommer i tillegg til kvantumet man allerede har i denne gruppa, sier hun.

Nyheter fra Troms og Finnmark