Satser på ubemannede fly i Arktis

I dag ble Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) offisielt åpnet i forskerbyen Ny-Ålesund på Svalbard.

ASUF opnar i Ny-Ålesund

UiT Norges arktiske universitet, Lufttransport og Northern Research Institute (Norut) åpnet i dag Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) i forskerbyen Ny-Ålesund på Svalbard.

Foto: Skjalg Fjellheim

Sammen med UiT Norges arktiske universitet og Lufttransport skal Northern Research Institute (Norut) drive senteret.

ASUF skal utvikle både droneteknologi og være med på å utvikle en ingeniørutdanning knyttet til operasjonen av ubemannede fly.

– Spesielt i nordområdene er det store avstander, og flere områder kan være utilgjengelige store deler av året. De ubemannede flyene kan være med på å gi en bedre forståelse for hva som skjer i området enn det vi får gjennom bruk av satellitter og bemannede fly, sier Ivan Burkow, administrerende direktør ved Norut.

Tester i vanskelige forhold

Burkow forteller blant annet at de ubemannede flyene har blitt brukt i telling av sel, og at de også kan gjøre en viktig jobb etter en naturkatastrofe, som et skred.

– Flyene kan for eksempel gi oss informasjon om hvor det er trygt å gå inn i området, og hvor det vil være lett å lete gjennom skredet, sier Burkow.

ASUF opnar i Ny-Ålesund

Ubemannede fly, droner, skal brukes til forskning og kan blant annet brukes til å hente inn verdifull data til havs.

Foto: Skjalg Fjellheim

Han forteller at basen i Ny-Ålesund gjør det mulig å teste ut de ubemannede flyene og den nye teknologien under vanskelige forhold.

– Det ligger et stort potensial i å utnytte de ubemannede flyene både for det offentlige og næringslivet. For å kunne løfte teknologien må vi ha sammensatt kunnskap, sier Burkow om jobben ASUF har foran seg.

Fornøyd fiskeriminister

Norut har jobbet med ubemannede fly og droneindustri et tiår, og fagmiljøet i Tromsø har internasjonal anerkjennelse.

I tillegg til anlegget i Ny-Ålesund kommer ASUF til å drive med testing av teknologien rundt Tromsø og i Indre Troms.

ASUF opnar i Ny-Ålesund

Justisminister Anders Anundsen og fiskeriminister Elisabeth Aspaker får informasjon om ubemannede fly fra Ivan Burkow, administrerende direktør ved Norut.

Foto: Skjalg Fjellheim

Blant dem som var på plass under åpninga av senteret i dag, var fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Hun er fornøyd med at Norge nå kan være i teten på bruk av ubemannede fly i forskningsøyemed.

– Dette er en type teknologien som vi ligger langt fremme på, og vi tror at vi ved hjelp av ubemannede fly skal klare å løse oppgaver vi ikke har klart å løse på en tilfredsstillende måte, sier Aspaker og legger til:

– Blant annet kan Havforskningsinstituttet se på hvordan de skal få til enda bedre havforskning. Dette er en måte å samle inn data på som gir oss enda større oversikt.