Satser på de unge

– Regjeringen gir støtte til flere språktiltak som skal vekke språkengasjement hos barn og unge, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD).