Sandberg trekker omstridt forslag – pliktsystemet består

Fiskeriminister Per Sandberg trekker forslaget om å oppheve pliktsystemet for torsketrålere. Av hensyn behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Per Sandberg, folkemøte i Vardø

Fiskeriminister Per Sandbergs forslag om å oppheve pliktsystemet ble møtt av massiv motstand, som her i Vardø. I dag trakk han forslaget tilbake

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Dermed kom bekreftelsen etter dagens statsråd på ryktene som har gått etter at næringskomiteen lenge har forsøkt å finne et forslag som alle kunne enes om.

Planen var at saken skulle behandles i Stortinget 8. juni.

Bakgrunnen for fiskeriministerens forslag er at Stortinget i 2016 ba regjeringen nedsette en kommisjon for å gjennomgå de tre pliktene, leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt. Plikter som i sin tid ble innført for å sikre landanleggene jevn tilgang av råstoff hele året.

Stortingsmeldingen om pliktsystemet 17. mars 2017. Der la regjeringen fram forslag om å avvikle pliktsystemet mot en forholdsmessig kompensasjon fra næringen.

Forslaget møtte umiddelbart massiv motstand langs kysten der frykten har vært stor for at opphør av pliktene skulle føre til tap av arbeidsplasser.

– Ikke fungert

– Pliktsystemet har vært prøvd og forsøkt tilpasset gjennom flere tiår, men har ikke fungert. Det er de fleste enige om. Med vårt forslag ønsket vi få en endelig avklaring. Rammebetingelsene må være stabile og forutsigbare for at vi skal få lønnsomme bedrifter, helårlige arbeidsplasser og samfunnsøkonomisk lønnsom drift, sier Sandberg.

Når regjeringen nå trekker meldingen betyr det at det ikke foreligger forslag om endring av pliktene. Det innebærer at gjeldende regelverk videreføres.

– Glad kystbefolkningen ble hørt

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, er glad for det han karakteriserer som at fiskeriministeren har gitt etter for motstanden fra kysten.

– Når Frp/Høyre-regjeringen nå trekker forslaget, er det mye på grunn av det sterke folkelige engasjementet i nord, sier han.

Forslaget fra Arbeiderpartiet handlet blant annet om at prissystemet skulle justeres og styrkes, at aktivitetsplikten skulle opprettholdes og at trålere som ikke oppfyller pliktene skulle miste kvotene.

– Ap har ingen grunn til å heise flagget

SV´s representant i næringskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes reagerer på at Arbeiderpartiet mener kystens befolkning har blitt lyttet til når fiskeriministeren har trukket sitt forslag.

Torgeir Knag Fylkesnes

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener kysten fortsatt ikke har noen garanti for at landanleggene får tilgang til nok råstoff.

Foto: SV

– Kystbefolkningen har jo argumentert for å få fisken tilbake. Arbeiderpartiets forslag er i stor grad en videreføring av dagens system, og det er ingen garanti for at landanleggene får tilgang til nok råstoff til å beholde arbeidsplasser, sier han.

Fylkesnes mener dagens system er overmodent for å avvikle.

– Derfor har vi foreslått å bruke 20 år på å fase ut trålerflåten. Det vil gi 1000 flere kystbåter, 2400 flere fiskere og 850 flere arbeidsplasser på land, sier Fylkesnes.