Hopp til innhold

Sandberg med milliongave og store tanker

Mandag var fiskeriminister Per Sandberg (FrP) på besøk i Tromsø. Her presenterte han nye fem millioner kroner til det nye havsenteret, tanker om videre vekst i fiskerinæringen og en ny plan for all norsk eksport.

Sandberg og Gudmundsen

Kent Gudmundsen (H, til venstre) og Per Sandberg (FrP) presenterte mandag nok en milliondonasjon til det nye havsenteret i Tromsø.

Foto: Egil Jens Pettersen / NRK

La oss starte med Sandbergs første post på programmet: Presentasjonen av regjeringens nye eksportstrategi for alle næringer, ikke bare fiskerinæringen.

Under sin tale snakket fiskeriministeren mye om hvor viktig økt handel med utlandet er for videreutviklingen av norske næringer.

– Vi må være i stand til å gjøre at norske bedrifter lykkes internasjonalt. Økt handel med utlandet og økte investeringer fra utlandet er nødvendig for at norske bedrifter skal kunne vokse, sier han.

Vil ha penger fra utlandet

Derfor ønsker de blant annet å tiltrekke seg flere utenlandske investorer som kan spytte inn penger i norske bedrifter. Blant annet skal de gjøre det ved å styrke satsingen på programmet Invest in Norway.

– Flere utenlandske investorer kan blant annet bidra til å styrke små og mellomstore bedrifter, sier Sandberg.

En av næringene med mest utenlandsk interesse er Sandbergs egen, fiskerinæringen.

– Norsk sjømatnæring er i dag vår nest største eksportnæring. Sjømat fra Norge er verdenskjent og ettertraktet, men havet er mer enn mat. Også norsk leverandørindustri til fiskeri- og havbruksnæringen har gode muligheter. På mine reiser rundt om i verden, som Kina og Iran, viser de også stor interesse for norsk teknologi og tjenester, seier fiskeriminister Per Sandberg til regjeringens egne nettsider.

Fem nye millioner

Etter å ha presentert eksportstrategien på Kystens hus, reiste Sandberg derfor videre til Fram-senteret for å presentere enda en nyhet fra regjeringen.

De har allerede gitt fem millioner kroner til etableringen av et nytt havsenter i Tromsø. Senteret skal jobbe for å samle og få oversikt over all den kompetansen og kunnskapen i fiskeri- og havbruksnæringen som er spredt rundt om i Norge.

– Vi bruker i dag fem milliarder kroner på forskning og utvikling innenfor de marine områdene. Det er viktig å få samlet det vi holder på med, slik at vi får utnyttet den kunnskapen best mulig, sier Sandberg, som kunne fortelle at senteret nå får ytterlige fem millioner kroner til sitt arbeid.

Ifølge Kent Gudmundsen i Høyre skal pengene brukes til å få på plass hvilken modell og struktur senteret skal ha. Men det er fortsatt et lite stykke igjen før senteret er i så stor drift som de ønsker.

– Jeg tror det bare tar noen måneder før vi får landet modell og struktur, så må vi følge opp med ytterligere bevilgninger. Det er antydet at det skal gis mellom 20 og 30 millioner kroner før vi har havsenteret oppe og går i full skala, sier Gudmundsen.