Hopp til innhold

Samler kunnskap om arktiske saker

Det kan bli etablert et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø. Det kom fram da regjeringen lanserte sin nye nordområdestrategi i dag. Andre ting som kom frem, er at det skal etableres et miljø- og oljevernsenter i Lofoten eller Vesterålen som skal bli et ledende kompetansemiljø for arbeid med oljevern og mot marin plastforsøpling. Dessuten skal lærere i nord få ettergitt studielån.