Samler krigsminner i Storfjord

Over 650 store og små minner etter andre verdenskrig i Storfjord er nå kartlagt. Målet er å skaffe en helhetlig og systematisert oversikt over kommunens krigsminner. Informasjon om dette er nå lagt inn i en database slik at det kan brukes i arealplanlegging. Storfjord har vært et av de militærhistorisk viktigste områdene i Norge gjennom det 20. århundre.