Samisk litteratur til stor bokmesse

Sametingsrådet gir 200.000 kroner i støtte til den samiske forlegger og avisforeningen SÁLAS for deltakelse i anerkjente Frankfurter Buchmesse. I 2019 er Norge tildelt rollen som gjesteland for bokmessen i Frankfurt, noe som betyr at Norge får presentere sin litteratur og kultur under bokmessen. SÁLAS har i samarbeid med NORLA, som organiserer Norges deltakelse i Frankfurt 2019, sikret at også samiske bøker og forfattere er representert.