Sametingspresidenten er bekymret for rettssikkerheten i Høyesterett

Aili Keskitalo (NSR) er kritisk til Norges øverste domstol hvor setene er dominert av dommere fra Oslo. Hun får støtte fra professor Ivar Bjørklund.

Pressebilde av Aili Keskitalo

At Norge har mer enn ett folk, må også gjenspeiles i rettssystemet, mener sametingspresident Aili Keskitalo. Det er hun bekymret for at ikke skjer i dag.

Foto: Sametinget / Arkiv

Den unge reineieren Jovsset Ánte Sara saksøkte staten etter at de påla han å redusere reintallet. Sara vant i Indre-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett, men da saken gikk til Oslo og Norges Høyesterett tapte han.

– Ikke rettferdig, sa sametingspresident Aili Keskitalo i årets nyttårstale.

– Man kan ikke nødvendigvis legge til grunn at man oppnår rettferdighet for samer gjennom det norske rettssystemet som er bygd på en norsk rettsforståelse, sier hun til NRK.

– Monokulturell domsavsigelse

Keskitalo mener tingretten og lagmannsretten geografisk er nærmere reindriftssamene, mens samene ennå ikke har nådd gjennom hos Oslo-dommerne.

– Det er en bekymring for samisk rettssikkerhet og for reindriftssamisk rettssikkerhet, sier presidenten.

Ivar Bjørklund

Ivar Bjørklund er svært kritisk til mangelen på geografisk, kulturell og etnisk fordeling i Norges høyesterett.

Foto: Anne Olli / NRK

Hun får støtte fra professor i kulturvitenskap, Ivar Bjørklund, ved Universitetet i Tromsø. Han har tidligere vært svært kritisk til avgjørelsen i Høyesterett.

– Av og til kommer det saker som virkelig illustrerer kontrasten mellom to forskjellige kulturelle oppfatninger av hva som er rett og galt. I dette tilfellet er det den reindriftssamiske forståelsen som må vike. Det er en monokulturell domsavsigelse og ingen forsøk på at samisk rettsforståelse skal ha en plass i det norske juridiske samfunnet, sier han.

Mye av kritikken mot reindriftsutøverne har kommet av at de ikke har klart å håndtere utfordringene selv. På spørsmål om akkurat det mener Bjørklund at reindriftssamene aldri har blitt gitt en sjanse til selv å finne løsninger.

– Hele reindriftsforvaltningen har vært formynderi fra A til Å. Derfor har den også vært mislykket.

Det får også støtte i en leder i avisen Nordlys.

Oslo-dominans

Problemstillingene i reindriften og andre samiske saker blir ikke forstått av Oslo-dominansen i Norges Høyesterett, mener professoren.

– Hele denne prosessen er preget av at kunnskapen om reindrift synker proporsjonalt med avstanden fra Kautokeino. Han vant frem i tingrett og lagmannsrett hvor det var samisktalende, lokale dommere som hadde innsikt i problemstillingen, sier Bjørklund.

Bjørklund viser til at den ene dommeren som tok dissens i høyesterett er vokst opp i Vadsø.

– Flertallet er født og vokst opp i Oslo, sier han.

Både Bjørklund og sametingspresident Keskitalo mener altfor mye blir forstått fra en norsk virkelighet, mens kunnskap om den samiske mangler. For mange dommere rekrutteres i smale miljøer sør i landet, mener de.

– Hvem er det som bestemmer lovene? Hvem er det som oppnevner dommere? Hvem utdanner dommere? De har betydelig innflytelse på hvordan type rettssystem vi har og hvordan lover forstås. Det er ikke slik at systemet i utgangspunktet er nøytralt, sier sametingspresidenten.

NRK har vært i kontakt med Norges Høyesterett. De kommenterer ikke sine avgjørelser i ettertid og gir ingen annen begrunnelse enn det som følger av dommen i saken, opplyser Gunnar Bergby, Høyesteretts direktør, til NRK.

- Ut over dette finner jeg det ikke riktig å kommentere kritikken mot avgjørelsen, skriver han.

  • Oppdatert med svar fra Høyesterett.