Sametingspresidenten bekymret etter lekkasje

Sametingspresident Aili Keskitalo reagerer sterkt på nyheten om at Riddu Riđđu-festivalen kan miste pengestøtte.

Aili Keskitalo holder nyttårstalen 2015

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: NRK

Det var onsdag at NRK kunne avsløre at regjeringen foreslår å kutte knutepunktstøtten i det kommende statsbudsjettet. Kun to av 16 festivaler vil få videreført støtten, det er Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge, som arrangeres i Harstad.

I 2008 ble Riddu Riđđu-festivalen en knutepunktfestival, og fikk sine første knutepunktstøtte på 1,5 millioner året etter. I 2012 bestemte regjeringen seg for å utvide støtten med 500 000 kroner.

Nå kan festivalen i Kåfjord i Nord-Troms bli en av taperne dersom regjeringens forslag om å kutte drastisk i festivalstøtten går gjennom.

– Skiftende statsråders varierende nåde

Sametingspresident Aili Keskitalo er bekymret etter budsjettlekkasjen. Hun sier at urfolksfestivalen mister den økonomiske forutsigbarheten den behøver for å opprettholde samisk kultur.

– Forslaget er et eksempel på at samiske kulturtiltak og institusjoner i dag lever på skiftende statsråders varierende nåde. Det står i grunnloven at staten skal sikre forholdene for samisk kultur, men situasjonen er slik at regjeringer og stortingsflertall kan legge om kulturpolitikken med et pennestrøk, og samisk kultur kan uten videre miste sin støtte. Dette er grunnen til at vi på Sametinget har bedt om å få konsultere på budsjettsaker med regjeringen, sier sametingspresident Keskitalo.

Keskitalo sier at forslaget aktualiserer en debatt om finansiering av samisk kultur.

– Om vi ikke kan stole på at samisk kultur på statsbudsjettet er vernet fra varierende regjeringers påfunn, så må Stortinget realisere det helt nødvendige løftet for kulturmidler til Sametinget.

Hun sier at det er på høy tid at Stortinget gir samisk kultur et løft.

– Om det nå viser seg at vi ikke kan vente støtte over statsbudsjettet til samiske tiltak, så må Stortinget overføre kulturmidler til Sametinget. Et minstekrav er at de midlene Riddu Riđđu eventuelt mister over knutepunktordningen overføres Sametinget, slik at vi kan sikre videreføringen av den unike urfolksfestivalen, avslutter Sametingspresidenten.

NRK overførte en rekke konserter på årets festival. Se dem her.