Hopp til innhold

Sametinget: Kritisk til nye søknader om å bygge vindkraftverk

Sametinget er kritisk til at regjeringen setter i gang behandling av nye søknader om å bygge vind på land før gamle konflikter er løst. Det skriver Klassekampen. Det har gått mer enn ett år siden den historiske Fosen-dommen hvor Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenker reindriftas menneskerettigheter. Det er ennå ikke avklart hva dommen skal bety i praksis for reindrifta på Fosen eller for vindkraftverket.