Sametinget krever mineralforhandlinger

Bransjen frykter uforutsigbarhet hvis Sametinget skal forhandle med alle som vil starte gruvevirksomhet.

Alle aktører som vil utvinne mineraler i Finnmark må gå i direkte forhandlinger med Sametinget om et urfolksvederlag, krever Sametingsrådet.

– Ikke imot utvinning

Men president Egil Olli understreker at Sametinget ikke i utgangspunktet er mot gruvedrift.

– Vi er ikke imot mineralutvinning, men setter en del vilkår. Gjennom dialog ønsker vi å kunne ta i bruk samiske områder.

Men Sametinget vil gå inn i denne dialogen med klare krav til gruveselskapene.

I kravene som presidenten i dag la frem, legger Sametinget klare føringer om at gruvevirksomheten skal gi lokale ringvirkninger i samiske området, og at gruveselskapet og Sametinget i hver enkelt sak skal forhandle om et såkalt urfolksvederlag.

Hva Sametinget vil kreve i disse forhandlingene, ønsker ikke Olli å spesifisere i dag.

– Det er vanskelig å si hva som skal til, men jeg tror vi vil komme til en enighet. Det vil også være hvilke konsekvenser dette vil få i andre næringer og samfunnet for øvrig. Dette må vi løse gjennom dialog.

Bekymret over krav

I gruvebransjen er de glade for at Sametinget ønsker deres virksomhet velkommen.

Men kravet om forhandlinger bekymrer generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri.

– Hvis det i dette ligger at du må ha en godkjenning fra Sametinget, så er ikke det akseptabelt. Vi ønsker at loven skal være avgjørende, og da er det ankerett til departementet ved uenigheter, sier hun.

Bakgrunnen for kravene fra Sametinget, er at de ikke godtar den nye mineralloven, som Stortinget nylig vedtok.

Norsk Bergindustri advarte norske myndigheter mot å vedta en lov som ikke Sametinget godtok.

Derfor er de bekymra for bransjens forutsigbarhet når de nå må kjøre parallelle prosesser med norske myndigheter og Sametinget.

– Vi vil ikke ha en omkamp om loven, men forholder oss til at loven ble slik, selv om vi også har enkelte punkter vi ikke er fornøyde med., sier Gammelsæter.

Men sametingspresidenten tror ikke at deres krav om forhandlinger, vil være en ekstra belastning for gruvebransjen.

- Slik jeg kjenner mineralselskapene ønsker de en dialog i områdene mineralene utvinnes. Jeg tror ikke de ønsker konflikt, og det samme gjelder oss, sier han.