Hopp til innhold

Sametinget kaller budsjettet et løftebrudd

Regjeringen foreslår en total økning på 2,35 % til Sametinget i 2023. Prisveksten i statsbudsjettet er anslått til 3,5 %, noe som betyr at Sametinget ikke får dekket lønns- og prisvekst.

Dette betyr en underdekning på ca. 6 millioner kroner. I en pressemelding kaller Sametinget statsbudsjettet for et løftebrudd.

– Å nekte Sametinget nesten full lønns- og prisvekst betyr å nekte nesten alle vanlige samer som jobber med samisk språk og kultur lønnsvekst i 2023. Dette er diskriminerende, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).