Hopp til innhold

Sametinget har fortsatt tro på å stoppe Nussir

Gruveselskapet Nussir er kun en siste godkjenning unna oppstart, men Sametinget har ikke tenkte å gi seg på sitt.

Øystein Rushfeldt på Nussir-fjellet

Øystein Rushfeldt møter fortsatt motstand fra Sametinget. Her avbildet i Repparfjorden, hvor han satser på å starte gruvedrift i 2018.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Rett før jul godkjente regjeringen utslippstillatelsen til kobbergruva i Kvalsund. Gruveselskapet Nussir er dermed kun én godkjennelse unna start.

Selv om gruvedriften nå ser ut til å nærme seg oppstart, har ikke sametingsråd Inger Eline Eriksen tenkt å gi seg.

– Jeg er helt sikker på at vi klarer å stoppe gruva. Det går ikke an å ignorere Sametinget og samiske rettighetshavere på samme måte som det ble gjort under Alta-aksjonen.

Den planlagte kobbergruva er omstridt både på grunn av avfallsutslipp i Repparfjorden, såkalt sjødeponi, og fordi reindrifta har beite i området.

Nussir blir prioritert

Det gruveselskapet Nussir mangler for å kunne starte opp, er en driftskonsesjon. En slik konsesjon er det Direktoratet for mineralforvaltning som står for, og uten den kan man ikke starte mineralvirksomhet, forklarer Randi Skirstad Grini som er direktør i direktoratet.

– En driftskonsesjon krever at vi i direktoratet gjør en vurdering av både prosjektet og den enkelte driveren.

Grini sier de også vurderer andre samfunnshensyn som for eksempel omgivelser, samiske interesser, miljø og andre parters interesser.

IKKE BRUK!!!!

Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark. Det er her gruveselskapet Nussir vil starte med mineralvirksomhet. Gruvedrift i området er et omstridt tema.

Foto: Allan Klo

En ny minerallov som ble innført i 2010 forårsaket en saksbehandlingskø på seks år når det gjelder driftskonsesjoner. Men dette gjelder kun gamle gruver.

Grini forklarer at nye uttak som ikke har hatt pågående drift, og som dermed ikke har mulighet til å starte nytt uttak før de har mottatt driftskonsesjon, blir prioritert i køen.

– Nussir sin søknad er tatt opp av saksbehandlingsbunken og er prioritert. Den er under behandling hos oss nå.

Saken skal ut på høring før direktoratet bestemmer seg for å godkjenne gruva eller ikke.

Øystein Rushfeldt

Øystein Rushfeldts planer om å starte gruvedrift i 2018 kan igjen utsettes om Sametinget får det som de vil.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Vil fremme klage på eventuell tillatelse

Sametinget og Inger Eline Eriksen varsler allerede nå at de kommer til å fremme en klage på en eventuell tillatelse. Årsaken er at denne vil fortrenge bærekraftige næringer som er i området til fordel for usikre arbeidsplasser, forklarer hun.

– Sametinget har i sin tid også stemt imot mineralloven. Det er vanskelig å godta drift som baserer seg på mineralloven slik den er i dag, da den ikke oppfyller samenes rettigheter som urfolk.

Inger Eline Eriksen

Sametingsråd Inger Eline Eriksen har ikke gitt opp å stoppe Nussirs planlagte gruvedrift i Repparfjorden.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Gruveselskapet Nussir håper å få godkjent driftskonsesjonen i løpet av året. Administrerende direktør Øystein Rusfelt tror ikke en innsigelse fra sametinget vil endre på det.

– Vi blir ikke overrasket om de tar saken videre og at den da må gå en ekstra runde i regjeringa.

Selv om Sametinget foreløpig ikke har rukket fram med tidligere klager, er Eriksen klar på sitt.

– På et eller annet vis så skal det her stoppes. Rettighetshaverne har også varslet at de vil kunne gå til søksmål om det blir nødvendig. Vi får se hvor denne galskapen stopper.

Nyheter fra Troms og Finnmark