Samer mer utsatt for diskriminering

En ny forskningsrapport viser at samer har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som nordmenn. – Strukturen i det offentlige er slik at det samiske ofte blir glemt, sier Ketil Lenert Hansen ved UiT Norges arktiske universitet. Hansen peker blant annet på at jobben som ny fylkesmann i Finnmark ikke ble lyst ut i samiske aviser.