Samarbeid blir dyrere for de små

Det interkommunale samarbeidet blir dyrere for småkommunene i framtida. En kommuen som Lenvik tar for lite betalt fra de andre kommunene for eksempel for Pegagogisk-psykologisk tjeneste. Rådmann Margrethe Hagerupsen i Lenvik sier Lenvik har vært raus og ikke tatt betalt for alt tjenestene koster. Etter ferien legger hun fram tallene for Lenvik-politikerne.