Hopp til innhold

Saksøker hytteeiere

Fikk stevning som julepost.

– Det var jo litt dårlig timing å få et sånn søksmål i julegave, sier Bjørnar Bull, leder i Bollo hytteforening i Alta.

Sammen med over 80 andre hytteieiere i Finnmark har han fått julepost fra FeFo der det står at de er saksøkt.

Årsaken er at FeFo ønsker å øke festeavgiften for hyttetomtene deres betraktelig.

– Vi har fått et krav om 4000 kroner i stedet for 200 kroner i året i festeavgift, forteller Bull.

Mener festeavgiften er kunstig lav

FeFo mener over 1400 hytteiere i Finnmark betaler en alt for lav festeavgift.
For å regulere opp avgiften krever FeFo at avgiften beregnes ut fra tomteverdi.
Dette mener hytteierne at FeFo ikke har lov til.

– Jeg er ganske trygg. Det er en høyesterettsdom som går akkurat på det prinsippet, som sier at man ikke har lov til å gjurøe denne reguleringen, og det er en dom i lagmannsretten som sier det samme, forteller Bull.

I lagmannsrettsdommen som Bull sikter til er det Statsskog som har forsøkt å regulere avgiften for en gruppe med hytteiere i Trøndelag.

Denne saken har Statskog anket til høyesterett og utfallet vil få mye å si for FeFo.

– Uheldig timing

Men for å unngå å miste retten til å regulere festeavgift for de 80 som nå er saksøkt måtte FeFo sende inn krav om skjønn til tingretten i år.

– FeFo syns denne timinga er veldig uheldig. Men vi hadde håpet at høyesterettssaken mellom Statsskog og deres festere hadde vært avklart langt tidligere, slik at vi hadde sluppet å gi denne julepresangen til festerne våre. FeFo syns ikke det er heldig, men vi håper at festerne forstår at skjønnet tas ut for å avbryte en frist, og ikke fordi vi prøver å time det til romjula, sier Espen Bjørbæk, advokat i eiendomsavdelinga hos Finnmarkseiendommen.