Sakkyndige mener drapstiltalt ikke har alvorlig sinnssykdom

Tiltaltes personlighet og psykiske tilstand ble hovedtema under tredje dag av ankesaken mot mannen som i tingretten ble dømt for to drap på Kvaløya i 2014.

Hålogaland lagmannsrett - Kvaløyadrapssaken

Det er satt av to uker i Hålogaland lagmannsrett til behandling av ankesaken.

Foto: NRK

I Nord-Troms tingrett i mars ble den tiltalte dømt som tilregnelig og fikk 21 års forvaring. Allerede på ankesakens første dag, slo advokat Svein Kristian Wikstrøm fast at spørsmål rundt tiltaltes psyke kom til å bli et viktig tema under saken.

Det innebærer at forsvaret vil mene at tiltalte ikke var tilregnelig da drapene fant sted.

Forsvaret har derfor innkalt tre nye sakkyndige vitner, som ikke vitnet i tingretten. De tre arbeider ved Dikemark sykehus, der tiltalte var innlagt til observasjon i 12 uker i vinter.

Tapetserte vegger med lapper

I retten ga de tre en grundig beskrivelse av tiltaltes oppførsel under oppholdet på Dikemark. De fortalte at tiltalte framviste en påfallende oppførsel under de 12 ukene de observerte han.

Svein Kristian Wikstrøm

Advokat Svein Kristian Wikstrøm forsvarer den tiltalte 50-åringen.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Blant annet noterte han ord og setninger på lapper, som han senere tapetserte veggene med. Han skrev ord som ikke ga mening, verken for dem som observerte eller for tiltalte selv. Tiltalte fortalte at ord, og brokker av ord «kom til han» og han skrev det ned for å finne ut hva de betyr.

Til tross for dette, og en rekke andre tilfeller av påfallende oppførsel, mener de tre observatørene, en overlege, en psykolog og en psykiatrisk sykepleier, at tiltalte ikke led av en alvorlig sinnssykdom under oppholdet på Dikemark.

– Har ikke vrangforestillinger

Hva er det som gjør at han ikke kan karakteriseres som sinnslidende, ville forsvareren vite.

– Han har ikke vrangforestillinger og brist i virkelighetsoppfatningen, noe som kreves for at han skal være psykotisk, svarte fagfolkene.

Observasjonen av tiltalte fant sted fra januar 2015, mens drapene skjedde i september 2014.

Forsvarer Svein Kristian Wikstrøm ville vite om tiltalte kunne ha vært sykere da drapene fant sted enn han var da han ble observert, men det ville ikke de sakkyndige svare på, fordi det var utenfor deres mandat.

– Ikke psykotisk under drapene

Også de rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige la i dag fram sin rapport. Den tiltalte har hele tiden nektet å snakke med dem, og de har basert sin rapport på observasjonene fra Dikemark, utskrifter av avhørene med tiltalte og annen relevant dokumentasjon.

I sin rapport konkluderer de med at den tiltalte ikke var psykotisk da drapene fant sted.

Det er nå opp til retten å foreta en vurdering av det de sakkyndige er kommet fram til, og avgjøre om han kan straffes.

Når det gjelder utsiktene framover, mener de sakkyndige at prognosene er dårlige. Dersom han skal unngå å utføre alvorlige straffbare handlinger, er det avgjørende at han får bukt med sitt alvorlige og langvarige rusmisbruk, sier psykiaterne.

De mener at erfaringene til nå ikke tyder på at han vil klare dette. Det at han har en personlighetsforstyrrelse, er også en viktig faktor.

Å ta en avgjørelse om en eventuell gjentagelsesfare, er det opp til retten å avgjøre, sier de sakkyndige.