Hopp til innhold

Sa nei til vindkraft på en av landets største øyer

Kommunestyret i Alta har vedtatt å gi avslag til vindkraft på Stjernøya. De begrunner dette med at anlegget planlegges etablert i tilnærmet urørt natur med stort naturmangfold. Det vises også til reindriften på øya. Selskapet DVLP AS fra Rogaland står bak planene.

Utsikt fra Sørøya mot Stjernøya
Foto: Knut-Sverre Horn