Dømt for å kalle politiet «jævla søring»

Nordnorske rettssaler har tålt mange ukvemsord om politiet. I Nord-Troms tingrett ble det derimot bot for en 18 år gammel mann med friskt språk.

18-åringen ble forrige uke dømt i Nord-Troms tingrett til å betale en bot på 6000 kroner.

Ifølge siktelsen skyldtes det to episoder der 18-åringen skal ha vært voldelig, ha laget bråk og sparket til en bil.

Da politiet rykket ut, truet han dem med juling. Siktede ga i tillegg en fyldig muntlig vurdering av politifolkene som hadde rykket ut. Denne besto blant annet av utsagnet «jævla søring», skriver Nordlys .

I Nord-Troms tingrett avla siktede en uforbeholden tilståelse, og erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen.

Mente han ble kalt «helt idiot»

18-åringen begrunnet utsaget med at politiet hadde spurt om han var «helt idiot». Han forklarte også at aggresjonen kom som følge av at politiet skal ha beskyldt han for å bruke hasj.

I forhold til siktelsen om sparking av bil, nyanserte den siktede det hele overfor retten ved å forklare at han sto oppå bilen. Siden at han ikke kunne huske at han hadde laget bråk, mente han det var såpass sannsynlig at han tilsto uansett.

I 2007 ble en finnmarking frifunnet for å ha kalt UP «en jævla hestkuk», med begrunnelse at slike friske uttalelser hørte det nordnorske språket til. Helgelendingen som brukte samme karakteristikk overfor en politimann ble også frikjent i Alstadhaug herredsrett.

I Nord-Troms tingrett ble resultatet annerledes. Påtalemyndigheten mente at straffen burde være 4000 kroner for hvert av forholdene - til sammen 8000 kroner. Retten kom i stedet fram til at 6000 kroner totalt vil være en passende straff med hensyn til tiltaltes tilståelse og unge alder.