Rypejakta er over: – Jegerne viser måtehold

Det har aldri før vært solgt flere jaktkort i Finnmark som i sesongen 2016-2017. Likevel ble det felt omtrent halvparten så mange ryper som sesongen før.

Rype

Rypejakta ble avsluttet 15. mars på Finnmarkseiendommen. Det ble felt til sammen 23.189 ryper i Finnmark.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Rypejakta er over for denne gang.

Totalt ble 16.178 liryper og 7.011 fjellryper felt i løpet av jaktsesongen.

Småviltjegere aktiverte over 35.000 jaktdøgn i løpet av siste sesong, og 94 prosent av aktiverte jaktdager har blitt rapportert.

– Dette er svært tilfredsstillende og viser hvor pliktoppfyllende og ansvarlig småviltjegerne er, sier utmarksforvalter Even Borthen, som har hovedansvar for småviltjakt i FeFo.

Nedgang i ryper

Denne sesongen ble det felt om lag halvparten så mange ryper som i 2015/2016 da det var toppår i Finnmark. Utmarksforvalter Nilsen sier jegerne har vist måtehold.

Tabell rype 2016-2017

En oversikt over uttaket viser at det stadig er i Kautokeino det felles flest ryper.

I år stengte FeFo underveis i sesongen sju jaktfelt for utenforstående jegere. Årsaken var stort jaktpress, og at lokale jegere dermed skulle ha områdene alene.

Salgsrekord

Til tross for at rypetellingene viste en nedgang i bestanden og det ble innført dagskvoter for jegere, har det aldri før vært solgt flere jaktkort i Finnmark som i sesongen 2016-2017.

  • 8.731 jaktkort ble solgt i jaktsesongen 2016-2017
  • 3.835 av disse ble solgt til bosatte i Finnmark
  • 4.896 ble solgt til tilreisende jegere.

Rypejakta ble avsluttet 15. mars. Likevel fortsetter småviltjakta for mange jegere i Finnmark, med jakt på blant annet rødrev, kråke, mink og røyskatt.

Jakt på kråke er tillatt ut mars, mens revejakta varer til og med 15. april.