Hopp til innhold

Ryddesjau i kvoterotet, sier Høyre – kritikerne frykter avfolkning

Regjeringspartiene mener de har tatt en etterlengtet opprydding i regelverket for norske fiskere. Ap frykter derimot at avfolkningen av kysten bare fortsetter med det nye opplegget.

Sjarkfiske ved Ingøy

Flere har bedt om at kvotemeldinga utsettes etter at Riksrevisjonen kom med alvorlig kritikk av kvotesystemet. Men neste uke går saken gjennom i Stortinget.

Foto: Allan Klo

Høyre, Venstre, KrF og Frp har blitt enige om den såkalte kvotemeldingen. I dag kom innstillingen deres.

– Vi har lyttet til næringen. Vi ivaretar storparten av bekymringene som næringen har kommet med, sier Bengt Rune Strifeldt (Frp, Finnmark).

Fiskeripolitikken er kjennetegnet av stadig mer intrikate ordninger og innfløkte regler. Flertallet mener de har ryddet godt opp og gitt fiskerne forutsigbarhet.

Ikke perfekt

– Dette er den aller første helhetlige gjennomgang av kvotesystemet. Jeg håper dette skal bety at vi har gått fra et lappeteppe til en helhet. Her er det forenkling, sier saksordfører Tom-Christer Nilsen fra Høyre.

Han mener innstillingen understreker at fiskeressursene tilhører fellesskapet.

– Fellesskapet styrker sin stilling gjennom en avgift på førstehåndsomsetningen av fisk. Dessuten blir det en lavere inngangsbillett til yrket for ungdom, sier Nilsen.

– Det er ikke perfekt. Det kommer aldri kvotesystemet til å bli. Derfor forventer vi heller ikke at alle blir happy med det vi gjør. Men det er en balanse mellom samfunnsøkonomisk lønnsomhet og størst mulig aktivitet langs kysten.

Ikke fordelt godt nok

Men flere opposisjonspartier mener det i stedet vil bli lavere aktivitet.

– Man får ikke til en god nok fordeling. Den negative utviklingen vil fortsette. Kystsamfunnene kommer til å svekkes, og flere av ressursene kommer til å havne på færre hender.

Cecilie Myrseth

Cecilie Myrseth

Foto: Pål Hansen / NRK

Det sier Cecilie Myrseth, fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

I innstillingen heter det at «Stortinget ber regjeringen sørge for at fordelingen mellom flåtegruppene ikke endres vesentlig».

Myrseth mener likevel resultatet er at de store båtene får mer å fiske, mens de små båtene får mindre.

Færre båter og fiskere

Fiskerinæringa har gjennomgått store endringer siden 2004. Det er blitt færre fiskere, båter og mottaksanlegg. Men samtidig har lønnsomheten for bedriftene i næringa vært god.

En grunn er strukturkvoter. Det betyr at fiskerettene, eller kvotene, kan kjøpes og selges mellom fiskere. Det gjør at flere kvoter kan samles på færre båter, og fiskerne tjener mer penger.

Riksrevisjonen kom tirsdag med alvorlig kritikk av de tidligere endringene i kvotesystemet. Lover og regler var ikke utredet skikkelig på forhånd, og heller ikke vurdert ordentlig i ettertid.

Ville vente

Flere har derfor krevd at kvotemeldingen måtte utsettes.

– Hadde vi vært kloke nå, så hadde vi ikke gått i samme fella som vi har gjort tidligere. Vi burde tatt en fot i bakken og sørget for at kysten får den politikken den fortjener, sier Cecilie Myrseth.

Leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad fra Senterpartiet, er overrasket over hastverket.

– Det er oppsiktsvekkende at flertallet nå, bare dager etter å ha fått kritikk fra Riksrevisjonen for å ikke ha konsekvensutredet politikken, stemmer gjennom nye forslag som ingen har konsekvensutredet.

Tom Christer Nilsen

Tom-Christer Nilsen er saksordfører for kvotemeldinga, og Høyres fiskeripolitiske talsperson.

Foto: Ole Andre Langmandokk / NRK

Vil bli behandlet

Bengt Rune Strifeldt fra Frp mener derimot det var rett å ta en avgjørelse nå.

– Forliket følger opp god del av punktene som riksrevisjonen påpeker i sin rapport, sier han.

– Vi vil få en god gjennomgang av norsk fiskeripolitikk. Riksrevisjonens rapport vil bli grundig behandlet av Stortinget til høsten, sier han.

De tre regjeringspartiene har flertall sammen med Frp. Det gjør at innstillingen om kvotemeldingen etter alle solemerker går gjennom i Stortinget 7. mai.