Natursvin tilgriser nasjonalpark

Statens naturoppsyn i Finnmark melder om flere rapporter om forsøpling i nasjonalparker.

Søppel i naturen

Dette synet møtte Espen Øyen etter helgens fisketur i Stabbursdalen nasjonalpark, som er en erfaren turgåer i Finnmark.

Foto: Espen Øyen

Flere opplever å finne søppelemballasje, campingstoler og annet skrot liggende igjen i marka. En som har opplevd dette er Espen Øyen.

– Det jeg så var veldig mye søppel. Teltstenger, tomme og sprengte gassbokser, campingstoler og deler av tønner rundt i nasjonalparken. Spesielt i et område, sier Øyen.

Dette er noe av det Øyen så da han var på fisketur i Stabbursdalen nasjonalpark.

Brukt primus i naturen

Teltstenger, tomme og sprengte gassbokser, campingstoler og deler av tønner var noe av det Espen Øyen så på sin fisketur i Stabbursdalen.

Foto: Espen Øyen

– Blir sint

Øyen har vært på flere turer i Finnmark og blir provosert av at folk lar søppel bli liggende i naturen.

– Jeg blir sint når jeg ser det. Har du greid å bære med deg ting inn dit, må du greie å bære det med deg tilbake også. Jeg har sett slikt mange andre steder på vidda også, men ikke så ille som det var i Stabbursdalen.

Torjell Morset er Statens Naturoppsyn i Lakselv og sier de får rapporter om mengder av søppel som flyter i naturen. Senest sist uke var han på ryddeaksjon i Stabbursdalen.

– Det skjer jo årlig og jevnlig dessverre. Når det skjer mange år på rad så vil det jo bli mengder av det også, sier Morset.

Stol i naturen

Tre campingstoler var noe av det som lå slengt i Stabbursdalen. – Har du greid å bære med deg ting inn i naturen, må du greie å bære det med deg tilbake også, sier Espen Øyen

Foto: Espen Øyen

Skal verne truet skog

Et av de viktigste formålene med nasjonalparker er nettopp å verne trua skog og artsmangfoldet. I tillegg til å være sjenerende vil plastikk aldri brytes ned, som igjen kan forstyrre artsmangfoldet og økosystemene.

Oppsynsmann Morset sier ansvaret først og fremst ligger hos den enkelte.

– Det er jo ikke noe system der man går å plukker opp søpla etter folk. Egentlig må man gå inn i seg selv å tenke om det er slik man vil ha det i den naturen vi oppsøker, sier Morset.

Espen Øyen mistenker folk for å være late.

– Det er helt klart noe feil med holdningene til enkelte som ferdes i området, sier Han.

Nyheter fra Troms og Finnmark