Hopp til innhold

Russlands miljøminister: – Vi deler Norges bekymring om Nikel-verket

Utslippene fra Nikel-verket like ved grensen til Norge har denne vinteren vært så høye at nordmenn er blitt bedt om å holde seg innendørs. Russland vil nå pålegge de verste forurensende selskapene i landet om å redusere sine utslipp.

Nikel-verket

Utslippene fra Nikel-verket har gått noe ned de siste årene, men er fremdeles på rundt 70.000 tonn svoveldioksid per år – fem ganger mer enn Norges samlede utslipp.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi er bekymret for situasjonen. Vi forstår og deler denne frykten. Som gode naboer kan vi ikke la være å være bekymret for dette, sier Dmitrij Kobylkin, Russlands naturressurs- og miljøminister, til NRK.

De farlige utslippene av svoveldioksid og tungmetaller fra Nikel-verket, få kilometer fra grensen til Norge, var nok en gang tema da Norge og Russland møttes i den felles miljøvernkommisjonen i Moskva tidligere denne uken.

Russland vil stille krav

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fortalte sin russiske kollega at forurensningssituasjonen ved Nikel-verket er uakseptabel.

Og fra russisk side erkjenner man nå langt på vei at situasjonen i Nikel er uholdbar. President Vladimir Putin påla i mai i fjor Russlands 300 mest forurensende industriselskap om å komme opp med tiltak for å få ned utslippene av farlige miljøgifter.

Dmitrij Kobylkin og Ola Elvestuen

Dmitrij Kobylkin, Russlands naturressurs- og miljøminister, forstår Norges bekymring rundt Nikel-utslippene. Her sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i Moskva.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det vil bli stilt krav til å innføre såkalt best tilgjengelig teknologi (BAT) innen utgangen av 2023, forteller Kobylkin.

– Dette gjelder ikke bare NorNickel, men også andre selskaper i Russland. Disse selskapene må moderniseres og det må iverksettes spesielle tiltak for å få ned utslippene i atmosfæren. Vi er fullstendig klar over dette, sier han, og legger til:

– Dette er en vanskelig oppgave, det finnes ingen enkel løsning, men jeg er sikker på at vi kommer til å lykkes. Dersom vi fortsetter å bebreide hverandre rundt Kola GMK så kommer ikke situasjonen til å bli bedre. Vi må gjennomføre tiltak, sier Kobylkin.

Også utenriksminister Sergej Lavrov sa i 2017 at selskapet skulle investere i mer miljøvennlig teknologi.

Nordmenn ble advart

To ganger tidligere i vinter har konsentrasjonen av svoveldioksid ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) sin målestasjon i Svanvik i Finnmark vært så høye at de bryter med norske helsemyndigheters målsettingsverdier.

  • Situasjonen var spesielt kritisk i dagene rundt den 24. januar, viser målinger som det russiske statlige byrået for miljøovervåking gjorde. Natt til den 23. januar var konsentrasjonen av utslipp i Nikel by ti ganger høyere enn hva som er tillatt etter russisk lov, mens utslippene 24. januar «kun» var 3,4 ganger høyere enn grenseverdien.
  • Den russiske grenseverdien er på 500 mikrogram per kubikkmeter luft, en konsentrasjon som selv kan gjøre friske folk syke, forteller Tore Flatlandsmo Berglen, seniorforsker ved NILU. – Dette er høye utslipp. Bedriften fikk også beskjed om å ta ned produksjonen når disse høye verdiene ble målt, sier Berglen.

Fredag 25. januar mottok innbyggerne i Pasvikdalen et varsel på e-post og SMS om å holde seg innendørs.

Målingene som da ble gjort i Svanvik, rundt seks kilometer øst for Nikel, viste at luften inneholdt så mye svoveldioksid at det var farlig for personer med luftveis- og hjerteproblemer å være utendørs.

Eksistensgrunnlaget for byen

Nikel-verket er kilde til store miljøutslipp, men er også eksistensgrunnlaget for folk i byen.

Bibliotekarene Inna Maslennikova og Irina Malovitsjko har bodd i Nikel hele livet og forteller at utslippene tross alt var langt verre før.

Inna Maslennikova

Inna Maslennikova.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Offisielle målinger viser at NorNickel de siste årene har redusert utslippene av svoveldioksid fra produksjonen med rundt 25 prosent, fra om lag 100.000 tonn i 2014 til i underkant av 70.000 i 2017.

På 70- og 80-tallet var de årlige utslippene fra Nikel og Zapoljarnij på 400.000 tonn svoveldioksid.

Irina Malovitsjko

Irina Malovitsjko.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Av og til opplever vi utslipp som ikke er spesielt hyggelige. Og vi vil veldig gjerne at situasjonen skal bedre seg. Min mann som jobber ved verket vil selvsagt også jobbe i et bedre og grønnere miljø, sier Malovitsjko.

– Samtidig erkjenner vi at dersom smelteverket forsvinner, vil også eksistensgrunnlaget for oss som bor her oppe forsvinne. Det vil ikke være mulig å bo her uten Nikel-verket, sier Maslennikova, som både har en mann og svigersønn som i dag jobber i NorNickel.

Elvestuen glad for tidsplan

Nikel

Utslippene fra Nikel-verket fører til store ødeleggelser i naturen. Her fra området nord for smelteverket – der det meste av vegetasjon er drept av miljøgifter.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Under miljøvernministermøtet i Moskva ble den norske bekymringen igjen tatt opp.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier Nikel-verket vil bli tatt opp fra norsk side helt til løsninger for å stoppe de farlige miljøutslippene er på plass.

Elvestuen sier utslippene er et russisk ansvar.

– Utslippene har gått ned de siste årene, men vi må ha disse ned ytterligere. Det som er bra er at vi neste gang vi møtes vil vi få en orientering om hvordan kravene om best tilgjengelig teknologi i Russland vil kunne påvirke utslippene fra dette smelteverket, sier Elvestuen.

Nikel-verket

Nikel-verket i byen Nikel, like ved grensen til Norge.

Foto: Amund Trellevik/NRK