Russland varslet ikke om brann i atomubåt

Russland har en avtale med Norge om å melde fra om atomulykker med mulige grenseoverskridende konsekvenser. Men norske myndigheter fikk vite om dagens ubåtbrann via media.

Laster kart, vennligst vent...

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen

Fylkesmann Bård Pedersen forteller at de ble informert om ubåtbrannen via media.

Foto: NRK

– Det kan minne om hendelsen i 2011, da det begynte å brenne i en russisk atomubåt utenfor Murmansk, uten at vi ble varslet av russiske myndigheter, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen, til NRK like etter klokken 16.00.

Tirsdag ettermiddag begynte det å brenne i den russiske atomubåten «Orel», som befinner seg på skipsverftet Zvezdotsjka i Arkhangelsk-provinsen, nord i Russland.

Ifølge meldingene fra Russland skal det ikke være åpne flammer fra båten, som har vært under reparasjon siden 2013. De ansatte på avdelingen der «Orel» ligger ble rakst evakuert, ifølge russiske medier.

Russisk atomubåt i brann

Russland skal melde fra

I 1986 trådte en konvensjon som legger grunnlag for et internasjonalt varslingssystem for atomulykker med mulige grenseoverskridende konsekvenser i kraft. Landene forplikter seg til å melde fra om atomulykker til IAEA (Det internasjonale atomenergibyrå) og til stater som kan bli berørte.

Norge og Russland har en slik avtale, men russerne valgte altså ikke å varsle.

– I ettertid viser det seg at det kanskje ikke var grunnlag for å varsle Norge om hendelsen, og at det hel var ganske ufarlig, men i starten var det en del usikkerhet som rådet, sier Bård Pedersen.

Det er Statens strålevern som er de nasjonale kontaktpunktet ved slike hendelser.

– Vi ble kjent med brannen via media. Det er ønskelig å bli informert om denne type hendelser fra russiske myndigheter, men vi kan ikke forvente det. Etter at vi først fikk vite om brannen, har vi fått god informasjon fra russerne, sier Eldri Holo, seksjonssjef for beredskap i Statens strålevern til NRK.

Følg situasjonen i Russland fortløpende her:

Mindre dramatisk enn fryktet

Holo forteller at russerne har situasjonen under kontroll, og at det er målt normale verdier av radioaktivitet i området. Statens strålevern skriver også på sine nettsider at de to reaktorene om bord i «Orel» vært stengt siden 2013.

– Situasjonen mye mindre dramatisk enn det vi først trodde. Men det er viktig at russiske myndigheter går ut og bekrefter dette, sier atomfysiker Nils Bøhmer i miljøstiftelsen Bellona til NTB.

I Troms er det fylkesmannen som er beredskapsansvarlig ved hendelser av denne typen. Bård Pedersen forteller at de avventer informasjon fra Statens strålevern før de eventuelt gjør noe.

– Vi formidler informasjonen til kommunene i vårt fylke og offentligheten generelt, så snart vi vet mer. Slik jeg nå opplever det, ingen grunn til å være bekymret. Men enhver atomhendelse er uønsket. Er det en alvorlig situasjon, kan det fort spre seg over landegrensene, sier Pedersen.