Russland reduserer – men kutter ikke kulldriften

Russland leverer tilbake 12 utmål på Svalbard til den norske stat. Slike utmål gir enerett til å utvinne mineraler i bestemte områder.

Barentsburg, Svalbard

Årlig produseres det vel 100 000 tonn kull i Barentsburg.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Fra nyttår disponerer det russiske gruveselskapet bare 21 utmål på øygruppa.

Norske myndigheter tar ikke dette som et signal om at russerne vil kutte ut kulldrift på Svalbard.

Peter Brugmans

Avdelingsdirektør Peter Brugmans i Direktoratet for mineralforvaltning.

Foto: Direktoratet for mineralforvaltning

– Alt tyder på at selskapet Trust Arktikugol vil fortsette med kullvirksomhet i Barentsburg, sier avdelingsdirektør Peter Brugmans i Direktoratet for mineralforvaltning.

Russerne vil fortsatt ha utmål i området rundt Barentsburg, Grumant og Pyramiden på Svalbard. I dag er det bare gruvedrift i Barentsburg. Her er det kanskje nok ressurser til ytterligere 10–15 års drift.

Årlig produseres det vel 100 000 tonn kull i Barentsburg. En fjerdedel av dette brukes i det lokal kullkraftverket. Gruvevirksomheten i Barentsburg har vært rammet av flere ulykker, branner og oversvømmelser de siste 10–15 årene.

Enerett

Et utmål er en enerett til å bergverksdrift i et begrenset område. Betingelsene for å kunne drive bergverk på Svalbard blir regulert av bergverksordningen for Svalbard. Men det er blant annet miljøloven for Svalbard som legges til grunn for om norske myndigheter sier ja til utvinning.

– Russerne har tidligere jobbet for drift i Grumantområdet, men det foreligger ikke i dag noen konkrete planer som vi har mottatt, sier Brugmans.

Interessen for utmål på Svalbard har gått kraftig tilbake. På 1970 og 1980-tallet var det nesten 1300 utmål som forskjellige aktører disponerte. Den store interessen kom særlig fra oljeselskaper. Men nå er denne interessen helt borte.

Store Norske størst

I dag er det bare fem selskaper som har utmål. Det statlige selskapet Store Norske er desidert størst med 322 utmål. Selskapet har også ønsket å bli tildelt nye utmål i St. Johnsfjorden, midtveis mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Her er det påvist blant annet gullforekomster. Datterselskapet Store Norske Gull er blitt solgt, men selskapets utmål på Svalbard ble holdt utenom salget og ble overført til Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

I tillegg har selskapene Reistad Consulent, Austre Adventfjord og Svalbard Oil Company noen få utmål på Svalbard.