Russland har avvist asylsøkere

Russiske myndigheter har avvist enkelte av asylsøkerne som returneres via Storskog.

Norske myndigheter er nå i dialog med russiske myndigheter om hvordan tilbaketakelsesavtalen skal forstås, melder NTB.

Regjeringen mener avtalen helt klart uttrykker at asylsøkere med oppholdstillatelse i Russland kan sendes tilbake fra Norge uten at søknaden realitetsbehandles.