Russland gjør igjen krav på Nordpolen

Russiske myndigheter hevder at den russiske kontinentalsokkelen strekker seg forbi Nordpolen.

Nordpolen

Kampen om Nordpolen tilspisser seg.

Foto: Colourbox

Landet fornyer nå sitt krav på Nordpolen, melder nettstedet Barents Observer.

Ifølge russiske myndigheter er det nå klart bevist at den russiske kontinentalsokkelen strekker seg forbi Nordpolen.

Landet har derfor lagt fram et fornyet krav om overhøyhet over hele dette området for FNs kontinentalsokkel-kommisjon.

Grundige undersøkelser

Allerede i 2001 la Russland fram krav om store deler av Arktis, men fikk da beskjed om at det var nødvendig med flere undersøkelser før kommisjonen kunne ta stilling til kravet.

Dette har landet nå gjennomført, og mener i dag at det er vitenskapelig slått fast at grensene for landets kontinentalsokkel i nord, går helt fram til Nordpolen.

Landet mener at sokkelen blant annet omfatter Lomosovhøyden og Chukotskayehøydene, samt bassengene mellom. Dette sier en offisiell talsperson for de russiske myndighetene, ifølge Barents Observer.

Fortsatt strid om området

Nettopp Lomosovhøydens status er et viktig poeng når denne saken skal avgjøres. Det sier polarekspert Willy Østreng til NRK.

– Her er det mange problemer å løse, sier han. Det er et faktum at for eksempel USA mener at denne ryggen ikke er en del av kontinentalsokkelen, men en del av dyphavet i Arktis, altså stikk i strid med det russerne nå hevder.

– Får dette kravet fra russerne noen betydning for Norge?

– Nei, dette betyr lite for oss, sier Østreng. Norge er det eneste av de fem landene som grenser opp mot polhavet, som har fått sine grenser fastsatt og godkjent.

I april i år dro den russiske visestatsminister Dmitrij Rogozin på en uventet og overraskende tur til Svalbard. Norske myndigheter ble tatt på sengen, fordi Rogozin var på listen over russere som var uønsket i Norge, på grunn av Russlands politikk overfor Ukraina.

At visestatsministeren også besøkte Nordpolen, fikk mange til å mene at besøket kunne sees på som et ledd i Russlands bestrebelser på å markere seg i nord, fordi landet var i gang med å dokumentere sine krav i dette området.

Norge først ute

Norge var det første landet som fikk sine krav om områder i nord godkjent av kommisjonen. Etter forhandlinger med FN-kommisjonen, ble det i 2009 enighet om hvilke områder som skal tilhøre Norge. Det norske, godkjente kravet, strekker seg så langt nord som til 85. breddegrad, det vil si halvveis mellom Svalbard og Nordpolen.

På spørsmål fra telegrambyrået Reuters, om hvem som eier Nordpolen, sa daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre: – Det er definitivt ikke oss!

Fem land har kontinentalsokkel som strekker seg mot Nordpolen: Norge, Russland, Canada, USA og Danmark (Grønland).

Saken oppdateres.