Hopp til innhold

Russland reagerer på Norges innstramminger: – Bringer selvfølgelig ingen optimisme

Regjeringen strammer inn i russiske fiskefartøys bruk av norske havner. Russland er misfornøyd og mener innstrammingene er grunnløse.

Tolletatens havnekontroll av russisk fiskefartøy i mai 2023. På bildet ser vi fem inspektører som gjør seg klar til å gå ombord i det russiske fartøyet "Sapphire 2".

INNSTRAMMING: Regjeringen strammer inn i reglene for russiske fiskefartøy i Norge.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Regjeringens innstramminger i hvor lenge russiske fiskefartøy får ligge til kai i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes, vekker sterke reaksjoner.

Reaksjonene kommer etter at regjeringen fredag kunngjorde sine begrensninger for de tre norske havnene som fortsatt er åpne russiske fartøy å besøke.

Selv hevder den russiske ambassaden i Oslo at det under kontrollene utført av norske myndigheter, ikke er gjort funn av utstyr som ikke knyttes til sjøfart eller fiskeriaktivitet.

– Dette skrittet av den norske side, er en videre begrensning av de russiske fartøyenes havnebruk. Dette bringer selvfølgelig ingen optimisme når det gjelder vårt bilaterale forhold, skriver ambassaden til NRK, før de fortsetter:

Det mangeårige russisk-norske fiskerisamarbeidet, til gjensidig nytte, er en viktig del av det bilaterale forholdet. På mange vis, takket være dette, driver et stort antall både norske og russiske fiskefartøy et suksessfylt og bærekraftig fiske i Barentshavet.

Les også Regjeringen strammer inn for russiske fiskefartøy

Tromsø havn Russiske båter

– Grunnløse

– Fartøyene kan brukes til spionasje, etterretning og sabotasje, blant annet av kritisk norsk infrastruktur, og det er ikke en akseptabel risiko. Det er også risiko for at de brukes til å omgå sanksjonene mot Russland.

Det uttalte Høyres leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide, da innstrammingen ble kjent.

Ine Marie Eriksen Søreide

RISIKO: Det foreligger en risiko ved at russiske fiskefartøy får legge til havn i Norge, mener Ine Eriksen Søreide (H).

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Grunnløse uttalelser, mener den russiske ambassaden i Oslo.

Uttalelser fra politikere og såkalte eksperter om at russiske fiskefartøy kan utgjøre en trussel mot den norske staten er grunnløse, skriver ambassaden i en uttalelse til NRK.

Det var rolig utenfor Den russiske ambassaden i Oslo onsdag før utvisningen ble kjent.

REAGERER: Den russiske ambassaden i Oslo.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Stenger ikke helt

Mens Søreide forventer at regjeringen gjør løpende vurdering for ytterligere tiltak, som å stenge havnene helt for russiske fiskefartøy, mener Venstres Ola Elvestuen at det eneste riktige er å stenge havnene helt.

Årsaken til at havnene ikke har stengt, handler om norske interesser, forteller fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Det er i vår interesse å sikre en bærekraftig forvaltning av fiskebestandene i nord. En full stenging av havnene vil gjøre det vanskeligere for russiske fiskefartøy å fiske i norsk økonomisk sone, og det vil være negativt for fiskebestandene, fiskeriforvaltningen og fiskerikontrollen, sier hun.

Les også Europeiske shippingselskaper angrepet – knyttes til den kinesiske hackergruppen «Mustang Panda»

Fraktfartøy sett ovenfra ved Long Beach i California i 2021.

Hun mener man ved en slik innstramming gir politiet langt bedre forutsetninger for å drive kontroll og ha oversikt over det som foregår.

Regjeringen vurderer fortløpende behovet for å innføre ytterligere tiltak, sier hun videre.

Marianne Sivertsen Næss

IKKE STENGT: Regjeringen har foreløpig ikke valgt å stenge de norske havnene helt for russiske fiskefartøy. Behovet for dette vurderes fortløpende, sier Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Foto: William Jobling / NRK

Styrker kontrollvirksomheten

Før innskjerping ble vedtatt av regjeringen, har russiske fiskefartøy ikke hatt noen begrensninger ved de tre åpne havnene i Båtsfjord, Tromsø og Kirkenes.

– Liggetiden for de russiske skipene er ulik mellom Tromsø og Båtsfjord. I Båtsfjord ligger de lengre og har en økt frekvens, sier PST-leder i Finnmark, Johan Roaldsnes.

Han forteller at PSTs økte samarbeid med Tolletaten vil handle om å avdekke brudd på sanksjonerte varer.

Les også NRK avdekker russisk etterretning fra fartøy - her fant politiet militærradioer

Bildekombinasjon av en sovjetisk radio, russiske fartøys ais-sporing, og fiskefartøyet "Taurus".

Regjeringen har samtidig besluttet at politiets kontrollaktivitet skal styrkes. Dette gjelder særlig i Båtsfjord, noe politidistriktet allerede har sett på mulige tiltak for å gjøre.

– Båtsfjord har omtrent like stort tilfang av russiske fiskefartøy som Kirkenes har. Og naturlig nok, siden Kirkenes er hovedsetet til Finnmark politidistrikt, så har vi et relativt godt omfang av ressurser til å bruke i kontrollvirksomheten i Kirkenes. Vi har kanskje et litt lavt kontrollnivå i Båtsfjord så langt, sier avsnittsleder ved operativ utlending og grenseovervåkning i Finnmark politidistrikt, Sølve Solheim.

  • I slutten av mai besluttet Nederland å utestenge alle russiske skip fra den sentrale havnen Eemshaven. Dette grunnet frykt for spionasje.
  • I en fjord på Svalbard har derimot russiske skip fått norsk hjelp. Hjelpen kom etter restriksjonene fra Nederland.
Sølve Solheim fra Finnmark politidistrikt inne på et kontor på politistasjonen.

Avsnittsleder ved operativ utlending og grenseovervåkning i Finnmark politidistrikt, Sølve Solheim-

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ingen nye verktøy

På tross av at regjeringens vedtak innebærer økt kontrollaktivitet, mottar ikke politidistriktene økte midler som følge av dette.

– I utgangspunktet så er den foreløpige beskjeden vi har fått at vi skal løse dette innenfor gjeldende budsjett og mannskapsliste, eller de ressurstilgangene vi har per i dag. Det skal vi prøve å etterkomme så godt vi kan, sier Solheim.

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Tone Vangen, bekrefter dette. Hun forteller at politiet nå er bedt om å løse oppdraget ved å omprioritere egne ressurser innenfor gjeldende ramme.

– Politidirektoratet vil følge opp ressursspørsmålene i dialog med departementet i vår styringsdialog, sier hun.

Les også Norske professorer dro på kulturfestival i Russland: – Ikke ønskelig sett fra vår side

UIT-professorer på seminarreiser

Politidistriktene har heller ikke mottatt noen løfter om nye verktøy for å løse oppdraget, som nå innebærer at politiets kontroller skal forsterkes.

– Sånn som jeg leste oppdraget, så har vi ikke konkret fått noen nye verktøy. Men jeg vet at det på flere nivå jobbes med å se på alternativer, eller andre mulige tiltak som kanskje kan iverksettes i framtida, sier Solheim.

På spørsmål om politiet vil motta nye verktøy, svarer Vangen at politiet ikke uttaler seg om konkrete verktøy som brukes til å løse de ulike oppdragene.

Les også Kaller kontrollene av russiske fiskefartøy et spill for galleriet

Tolletatens havnekontroll av russisk fiskefartøy i mai 2023. På bildet ser vi fem inspektører som gjør seg klar til å gå ombord i det russiske fartøyet "Sapphire 2".