Russisk reaksjon på planlagt øvelse i Finnmark

Vinterens militærøvelse i Finnmark styrker ikke sikkerheten i Nord-Europa. Det mener presseattaché Maxim Gurov ved den russiske ambassaden i Norge. 10.000 soldater skal i mars krige fra Porsanger til Alta.

Vinterøvelse

Norske, britiske og amerikanske mannskaper skal gjennomføre vinterøvelse i Finnmark i mars. Den russiske ambassaden syns ikke det er noen god ide i lys av samarbeid i Arktis.

Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Øvelsen i mars neste år er den største i Finnmark noensinne og vil i tillegg til både hær-, sjø- og landstyrker fra Norge ha både amerikansk og britisk deltakelse. Øvelsen vil samle inntil 10.000 mann.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen uttalte for få dager siden at russerne ville se på øvelsen som at Nato øker sin aktivitet og sitt nærvær i grenseområdene til Russland.

– Kan ikke unngå å bli bekymra

Og øvelsen skaper reaksjoner. Presseattaché Maxim Gurov ved den russiske ambassaden i Norge sier Norge selvfølgelig kan gjennomføre øvelser på eget territorium, slik enhver suveren stat kan.

– Men vi kan ikke unnlate å bli bekymret over den økende aktiviteten til Nato nært Russlands grense. Det styrker definitivt ikke sikkerheten i Nord-Europa, sier Gurov.

Han legger til å overføre Natos konfronterende linje til arktiske områder gjør det komplisert å nå målet om å beholde regionen som et område prega av dialog og samarbeid.

– Russland er som Norge interessert i en bærekraftig utvikling av Arktis og ikke en dreining mot en konfliktsone. Området har ingen uløselige motsetninger eller saker som krever tilstedværelse av militær-politiske blokker, sier Gurov.

Tidligere øvelser i nord har umiddelbart blitt møtt med øvelser på russisk side av grensen.

Utplasseringen av amerikanske soldater på Værnes har også medført skarpe reaksjoner fra øst.

– Må styrke naboskapet

Presseattacheen mener den beste måten å ivareta sikkerheten i nord er gjennom utvikling av partnerskap og styrking av årevis med godt naboskap.

– Forsøk på å styrke Natos oppmerksomhet i nord, samt økt etterretning og modernisering av det som kan brukes som missilforsvar og aktivitet nær russiske militære kjerneområder kan ikke bli ignorert, sier Gurov.

– Viktig å trene i Norge

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet sier det er viktig for allierte å trene i Norge, blant annet fordi norsk sikkerhetspolitikk og forsvaret av Norge baserer seg på innsetting av allierte styrker i krise og krig.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet mener ingen bør bli overrasket over norske militære øvelser.

Foto: Asgeir Spange Brekke

– Norge har forskriftsmessig orientert om øvelse Joint Viking 17 til OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Øvelsen kommer derfor ikke overraskende på noen av våre naboland, sier han.

Bø understreker at Norge, som Russland er opptatt av å opprettholde stabiliteten i nord.

– Vi har et langvarig samarbeid med Russland på flere områder i regionen, blant annet innenfor søk og redning, sier han.

Statssekretæren mener og det er avgjørende å kunne øve realistisk både i ulik geografi og under varierende lokale forhold.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Turi Enoksen

Se kveldens Nordnytt med Turi Enoksen