Hopp til innhold

Russer hadde tre pass – fengsles for å fly med drone i Norge

Den russiske mannen som tirsdag ble stoppet på Storskog med to droner, blir varetektsfengslet i to uker. Mannen hadde også store mengder kryptert bildemateriell og tre pass med seg i bagasjen.

Passkontroll Storskog

Den 50 år gamle russiske mannen ble stoppet på Storskog tirsdag 11. oktober. I bagasjen hadde han to droner og flere lagringsenheter.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Saken er oppdatert med en kommentar fra russerens forsvarer Jens Bernhard Herstad 15. oktober.

Den russiske statsborgeren som ble stoppet på Storskog med droner i bagasjen, erkjenner at han har fløyet og tatt bilder med dem i Norge.

Under avhør med politiet kom det fram at russeren har oppholdt seg og reist gjennom Norge siden august.

Totalt hadde mannen to droner og flere elektroniske lagringsenheter i bagasjen.

På disse enhetene var det lagret 4 terabyte med film og bilder fra reisen, hvor deler av bildemateriellet er kryptert.

Les også: Russer arrestert: Tatt med to droner på Storskog

Norsk-russiske grensa ved Storskog
Norsk-russiske grensa ved Storskog

Stort bildemateriale

– Hva har dere funnet i materialet så langt?

– Det lille vi har gått igjennom, så stemmer det overens med hans forklaring i retten i går. Det er altså bilder av natur og eiendom, forteller politiadvokat Anja Indbjør i Finnmark politidistrikt til NRK.

At deler av filene er kryptert, kan tyde på flere ting, mener politiadvokaten.

– Det kan være at man ønsker å beskytte det, og med mindre man ønsker at andre skal se det, så kan jo det være lurt.

Politiet mener to dager er altfor lite til å gå gjennom så store mengder med materiale, og legger blant annet dette til grunn for at mannen må varetektsfengsles i to uker.

Når politiet har fått en større oversikt over mannens bildemateriale, vil de vurdere å utvide siktelsen i saken.

Russeren risikerer fengsel inntil tre år.

Anja M. Indbjør er påtaleansvarlig hos Finnmark politidistrikt

Politiadvokat Anja Indbjør i Finnmark politidistrikt.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Sier han var på ferietur

Mannen innrømmet å ha vært i Norge på reise, men bare som en vanlig fotointeressert turist.

Ifølge mannens forsvarer, Jens Bernhard Herstad, har 50-åringen sagt at han var i landet på en vanlig ferietur.

– Han har vært i Sør-Norge og kjørt hele veien til Nord-Norge og Storskog. På turen har han blant annet vært i Bergen og kjørt kysten oppover, samt vært på besøk i Lillestrøm, forteller politiadvokat Indbjør.

I bagasjen hadde den russiske mannen tre pass med seg – to russiske og ett israelsk.

Det gir politiet grunn til å tro at mannen kan unndra seg straff om han ikke blir fengslet.

Siktede har forklart at det er normalt å ha flere pass som russisk statsborger.

– Han har forklart at han har dobbelt statsborgerskap. Derav har han både russisk og israelsk pass. At han har to russiske pass har han forklart er på grunn av visum og mange stempel, sier Indbjør.

Øst-Finnmark tingrett i Vadsø.

NRK var til stede på fengslingsmøte i Vadsø torsdag ettermiddag, hvor det var referatforbud.

Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Ingen russiske flyginger

Sanksjonene mot Russland innebærer at russere ikke kan fly droner i Norge. Den russiske mannen hevder derimot at han ikke visste om dette forbudet.

Foreløpig er mannen kun siktet for å ha brutt denne sanksjonsloven og -forskriften, hvor paragrafen sier at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

– Vi har varetektsfengslet ham siden han er tredjelandsborger, og ikke har tilknytning til Norge, sier politiadvokat Indbjør til NTB.

Flygeforbudet gjelder alle russiske flyginger over det norske fastlandet, Svalbard og Jan Mayen, i tillegg til luftrommet over norsk sjøterritorium. Dette gjelder også for bruk av drone.

Dette er en lov som trådte i kraft etter Russland invaderte Ukraina.

Les også: Forsvaret skal ha hatt øyekontakt med dronepiloten

Heimevernets soldater er på vakt i nærheten av Kårstø i Rogaland.
Heimevernets soldater er på vakt i nærheten av Kårstø i Rogaland.

Kun en bot

Jens Bernhard Herstad mener at det eneste grunnlaget politiet har for å varetektsfengsle mannen, er at han er russisk statsborger.

Forsvareren har i prosessen argumentert med at filming ikke er nevnt i sanksjonsforskriften, og at russeren må bedømmes i likhet med andre tilfeller hvor droner har fløyet i ulovlige soner. Straffen er da normalt kun en bot.

Dette var ikke retten enig i.

Jens Bernhard Herstad

Forsvarer Jens Bernhard Herstad mener politiet overreagerer med å fengsle den russiske 50-åringen. Han argumenterer for at en passende straff i denne saken er en bot.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Den siktede mannen har forklart til politiet at han har fløyet droner over hele landet, dermed har politiet grunn til å tro at mannen har brutt sanksjonsforskriften flere ganger i løpet av reisen i Norge.

Storm i et vannglass

Forsvareren til den russiske mannen sier lørdag til NRK at hans klient opplever saken som «storm i et vannglass».

Har han samlet inn informasjon for Russland?

Nei, det er ingenting som tyder på det. Og ser man på hva som har skjedd her, så er det jo en hobbyfotograf som har tatt med seg sitt utstyrt til Norge og han har det med seg ut av Norge.

Forsvareren mener at en spion skulle handlet annerledes.

Hadde det vært snakk om en erfaren eller hardbarket spion, så hadde han jo aldri gjort ting på denne måten. Han hadde aldri forsøkt å ta med seg utstyret sitt over den eneste grensepasseringen mellom Norge og Russland, sier advokaten.

Advokat Jens Bernhard Herstad

Forsvarer Jens Bernhard Herstad sier at den siktede mannen ikke er uvillig til å gi politiet tilgang til de krypterte filene han har på sine minnekort.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Jens Bernhard Herstad sier at den siktede mannen filmet hus og hytter i flere områder på Østlandet i forbindelse med et prosjekt. Ifølge advokaten var filmingen av samfunnskritiske anlegg og installasjoner i Norge ikke av interesse for russeren.

Ingenting tyder på at han har gjort det i det hele tatt.

Forsvareren sier at mannen ikke er uvillig til å gi politiet tilgang til de krypterte filene han har på sine minnekort.

Forsvarer Hermstad opplyste fredag til NTB at hans klient skulle anke varetektsfengslingen.

Vi mener at fengsling i 14 dager vil være uforholdsmessig sett ut ifra forholdet sin karakter og hva som eventuelt kan forventes av straff. Dette er et forhold som aldri har vært prøvd i norsk rett tidligere, så man vet ikke hva som er riktig straffenivå, sier advokaten til NRK lørdag.

Kan utvide siktelsen

Politiet varslet torsdag at det kunne bli aktuelt å utvide siktelsen av den russiske mannen, etter de hadde sett gjennom bildene mannen har tatt.

Her skal det undersøkes om det er blitt filmet i ulovlige soner, som for eksempel nært flyplasser og militære anlegg.

Både før og etter eksplosjonene ved Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen har flere mistenkelige droner blitt observert ved norske petroleumsanlegg.

Det er høy beredskap på flere anlegg i Norge etter droneaktiviteten og eksplosjonene i Østersjøen.

Les også: Regjeringa garanterer for straumkablane «om noko skulle hende»

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på Kårstø i Rogaland
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på Kårstø i Rogaland