Russisk generalkonsul: Personer uten opphold vil ikke bli akseptert returnert

Russlands generalkonsul til Kirkenes ler av påstanden om at Russland bevisst sendte flyktninger til Norge. Men han er også tydelig på at Russland ikke vil akseptere retur av personer uten gyldige papirer.

Russlands generalkonsul i Kirkenes

– Det som imidlertid er sikkert er at den stoppede flyktningstrømmen ikke skyldes en endret russisk politikk, sier Russlands generalkonsul til Kirkenes, Sergej Sjatunovskij-Byurno.

Foto: Amund Trellevik/NRK

I løpet av noen få uker i fjor høst kom det over 5.500 personer over grensa fra Russland og søkte om asyl i Norge.

Mottaksapparatet i Sør-Varanger nærmest kollapset over natten – ingen forutså den store strømmen migranter:

– Ingen sender flyktninger opp hit

Russlands generalkonsul til Kirkenes, Sergej Sjatunovskij-Byurno, sier han er overrasket over at norske myndigheter lette etter årsaker utenfor landegrensene for å forklare flyktningstrømmen.

Påstanden om at Russland drev hybridkrig mot Norge, for å destabilisere Nord-Norge, som nettstedet aldrimer.no meldte, avviser han som «noe av det mest dumme han har hørt på lang tid».

– Ingen sender flyktninger opp hit. Grunnen til den store strømmen er nok heller den norske flyktningpolitikken. Alle vet at i Norge får man penger, hus, mat og arbeid. Ute i verden har det vært en stor reklame for Norge, der budskapet har vært: Kom hit, få alt gratis.

Storskog grensekontrollsted

Siden slutten av november har det ikke kommet én eneste asylsøker over grensa fra Russland til Storskog grensekontrollsted.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Forstår ikke det norske hysteriet

– Ta meg som et eksempel: Jeg er diplomat, sendt til Kirkenes. Jeg er her av helt motsatte grunner enn å destabilisere landet. Derfor forstår jeg ikke dette hysteriet.

– Hvorfor er flyktningstrømmen over Storskog nå stoppet opp?

– Sikkert på grunn av været? Kanskje man til slutt fant ut at det er vanskelig å få status som flyktning i Norge? Det er ingen hemmelighet at Norge er et dyrt land. Det som imidlertid er sikkert er at den stoppede flyktningstrømmen ikke skyldes en endret russisk politikk, sier Sjatunovskij-Byurno.

Ankomstsenter Finnmark

På få uker kom det over 5.500 asylsøkere over den norsk-russiske grensa i Finnmark. Her fra Ankomstsenter Finnmark.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Tilbake til sitt hjemland, ikke Russland

– Hva synes du om at Norge nå sender tilbake migranter? Er dette en vennlig manøver?

– Jeg vil ikke definere hva som er «vennlig» eller «uvennlig». Jeg er opptatt av at alt skal gjøres korrekt. Situasjonen er at Norge først aksepterer disse menneskene, og sender dem til et mottak. Etter to måneder med avhør finner Norge ut at de ikke skal ha flyktningstatus. Det er ingen grunn til at disse personene da skal sendes tilbake til Russland – de skal sendes til sitt hjemland. Det er kun personer med visum eller oppholdstillatelse til Russland som blir akseptert tilbake.

– Kan Russland på noe tidspunkt stoppe tilbakeførselen?

– De vil ikke bli tatt tilbake, siden de aldri har blitt sendt ut. De vil bli sluppet inn, siden de har russisk visum. Men personer som har levd illegalt i Russland i en årrekke, eller har brukt Russland som transittland, vil ikke disse bli akseptert tilbake, sier Sjatunovskij-Byurno.