Russisk atomstrategi: Atomvåpen kan bli brukt i konvensjonell krig

For første gang har Russland offentliggjort retningslinjene for bruk av sine atomvåpen. – Ubehagelig, sier Russland-forsker Karsten Friis.

Russiske raketter

NYE VÅPEN: Iskander og andre russiske missilsystem kan settes inn nær norske områder og utstyres med atomvåpen.

Foto: EVGENY STETSKO / AFP

Forsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener at russiske kjernevåpen kan bli brukt i en krig mot Norge.

Friis viser til tre utviklingstrekk for det russiske forsvaret. De tre er nye missilsystemer på skip og ubåter, utvikling av taktiske atomvåpen og retningslinjer om det som blir kalt et aktivt forsvar.

Karsten Friis

Forsker Karsten Friis mener det er en fare for at Russland kan komme til å bruke taktiske atomvåpen i en konflikt med Norge.

Foto: Pressefoto / NUPI

– Det ubehagelige med det sett fra vårt ståsted er kort varslingstid, usikkerhet om hva slags våpen som brukes, og fare for at taktiske kjernevåpen kan bli brukt også i en tidlig fase, sier Karsten Friis.

Signert av Putin

Det nye russiske dokumentet om bruk av atomvåpen heter «Den Russiske Føderasjonens grunnleggende prinsipper for nukleær avskrekking». Dokumentet er signert av Russlands president Vladimir Putin.

Her heter det at russiske atomvåpen kan bli brukt ved «aggresjon mot den russiske stat med konvensjonelle våpen på en måte som truer statens eksistens».

Forsvaret og Norsk Utenrikspolitisk Institutt bekrefter at det er første gang at Russland har gått offentlig om sin politikk om bruk av atomvåpen.

Russland har det meste av sine atomvåpen på Kolahalvøya nær grensa til Norge.

– Tydelig signal

Forsker Karen-Anna Eggen ved Institutt ved forsvarsstudier mener at den russiske dokumentet om bruk av atomvåpen føyer seg inn i et sikkerhetspolitisk bilde preget av mer usikkerhet, vanskeligere balansegang mellom beroligelse og avskrekking og rask teknologiutvikling.

Hun mener dokumentet også er en klar beskjed til Norge.

– Dette er et tydelig signal til norske beslutningstakere om at Russland følger med på norsk og Natos styrkeoppbygging på land og til havs, da særlig i Russlands nærområder, sier Eggen.

Hærsjefen kaller det foruroligende

Sjef i Hæren, generalmajor Lars Lervik, kaller den russiske atomvåpenpolitikken foruroligende. Han mener den også bør ha betydning for det norske Forsvaret.

– Det er med på å understreke utviklinga i den sikkerhetspolitiske situasjonen som gjør at det nå er klokt å satse på Forsvaret, sier Lervik.

Hærsjef generalmajor Lars Lervik

Hærsjef Lars Lervik mener den nye doktrinen understreker at det er klokt å satse på Forsvaret.

Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret / Frederik Ringnes/Forsvaret

Forsker Paal Sigurd Hilde ved Institutt ved forsvarsstudier mener også USA, Frankrike og Storbritannia vil bruke atomvåpen i en konflikt de ikke kan håndtere med andre midler.

– Under den kalde krigen, og litt mindre uttalt også i dag, er dette også Natos og dermed også Norges siste skanse, sier Paal Sigurd Hilde.

Hilde mener det russiske dokumentet om bruk av atomvåpen er en påminnelse om at Forsvaret må forholde seg til atomvåpen.

– I møte med kjernevåpen er egenbeskyttelse, i hovedsak å grave ting inn i fjell, og spredning slik at ikke alt blir ødelagt på en gang, stort sett det Norge kan gjøre for å forberede seg, sier Hilde.

Russland: Ikke vi som har endret oss

Den russiske ambassaden har kommentert saken skriftlig overfor NRK og i en lengre versjon på sin Facebook-side.

De understreker at Russland i prinsippet mener det er uakseptabelt å bruke atomvåpen. Men i en hypotetisk situasjon, dersom landet blir angrepet med konvensjonelle våpen slik at den ødeleggende effekten kan sammenlignes med atomvåpen, så kan de også svare med atomvåpen, uttaler ambassaden.

«Innbyggerne i naboregionen i Russland på den andre siden av den norsk-russiske grensen er også redde for militariseringen av Norge, nærmest kontinuerlige anti-russiske øvelser, nærvær av store utenlandske kontingenter, lagre og våpen på norsk territorium», heter det videre.

Russland mener Norge har tatt rollen som Natos utpost i nord på en måte som virker destabiliserende.