Russisk aktivitet forstyrrer radio- og radarutstyr i Finnmark

Den siste uken har det blitt registrert forstyrrelser som ses i sammenheng med russisk testaktivitet.

Grafikken viser hvordan Russland sender signalstøy som gjør at fly mister GPS-signaler.

Grafikken viser hvordan Russland sender signalstøy som gjør at fly mister GPS-signaler.

Foto: Lotte Camilla Holst-Hansen / NRK

Det russiske Forsvarsministeriet meldte på sin hjemmeside 18. desember at ulike enheter fra det russiske Luftforsvaret og Nordflåtens luftforsvarsstyrker i nærmeste fremtid skulle teste radioteknisk utstyr på den nye fregatten «Admiral Kasatonov» i Barentshavet.

«Aktiviteten ses i sammenheng med den siste ukens rapporteringer og registreringer av forstyrrelser i Finnmark», skriver E-tjenesten i en pressemelding.

På spørsmål fra NRK vil de ikke si noe mer om hva slags forstyrrelser det konkret dreier seg om.

E-tjenesten regner med at forstyrrelsene på norsk side ikke er tilsiktet, men en bieffekt av de russiske testene.

Det er forventet at testaktiviteten fortsette på ulike plattformer i tiden fremover, og det kan derfor ikke utelukkes at ytterligere forstyrrelser vil forekomme.

I mai meldte The Barents Observer at nye systemer for radio-elektronisk krigføring da var installert langs Russlands arktiske kyst. Systemene kan jamme utenlandske skip, droner og fly flere tusen kilometer unna.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) foran F-35 Rygge flystasjon

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere uttrykt at det han er bekymret for utviklingen.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Kan ikke godta

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen sa under fremleggelsen av dokumentet Fokus 2019 i februar at den teknologiske utviklingen gjør oss mer sårbare, og viser til at en ny sikkerhetslov som er under arbeid vil ta opp slike utfordringer.

Han sa han var bekymret over den russiske aktiviteten som ble kommentert i rapporten, både jammingen av GPS-signaler og flybevegelser Norge opplever som krenkelser.

– Det er en form for signalisering vi ikke setter pris på. Nå skjer det mot Norge, vi ser også lignende eksempler mot Finland. Vi samarbeider i Norden om å utveksle informasjon.

– Vi har også vært tydelige overfor Russland om at dette er en militær operasjon på russisk side som går ut over sivile aktiviteter på norsk side, og det kan vi ikke godta. Vi jobber mot russiske myndigheter for å få en stopp på denne typen aktivitet, sa forsvarsministeren.

grenseskilt Grense-Jakobselv

Grensa til Russland går få kilometer øst for Kirkenes lufthavn, der GPS-problemene har vært spesielt tydelige.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Gjentagende problem

Man kaller dette «jamming». Det ødelegger et signal ved å sende ut et signal som overskygger et annet signal. På denne måten kan kommunikasjons- og navigasjonssystemer bli slått ut, og miste sin funksjon.

Byggearbeidere i Kirkenes-området har tidligere uttrykt sin frustrasjon over GPS-jamming nær grensen til Russland.

Gjentatte forstyrrelser av satellittnavigasjonssignaler gir villedende posisjonering på GPS-mottakere og mobiltelefontjenester.

Tidligere i år meldte NRK at siden starten av 2018 har luftambulansen mistet GPS-signaler 29 ganger. Det er ikke bare i Finnmark at luftambulansen har utfordringer med bortfall av GPS-signalene. Norsk Luftambulanse har fortalt at dette er et økende problem.

Men også flyene har vært mye plaget.

Allerede for to år siden reagerte flyvere fra Widerøe og SAS da GPS-systemene i Finnmark ikke fungerte som vanlig. På bakken virket alt normalt, men i 2000–3000 fots høyde var systemet stort sett ubrukelig i en ukes tid.

Støysignalene ble dokumentert i flere målinger fra helikopter i Kirkenes-området, utført av eksperter i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

AFP_1FI057

Erna Solberg tok opp GPS-problemene i Finnmark i april da hun møtte president Vladimir Putin i Russland.

Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Måler forstyrrelser

Finnmark fikk i år sin første målestasjon for å kartlegge forstyrrelser på GPS-signalene. Årsaken er den stadige jammingen av signalene som kommer fra Russland.

Stasjonen er etablert på Bugøynesfjell i Sør-Varanger, der det allerede er strøm og kommunikasjonsmuligheter som Avinor benytter til sitt anlegg på fjellet.

Statsminister Erna Solberg diskuterte GPS-forstyrrelser med Russlands president Vladimir Putin da de møttes i St. Petersburg i april. Solberg la også fram dokumentasjoner på at GPS-forstyrrelser har funnet sted i Nord-Norge og at dette gir utfordringer for lete-, søk- og redningsaksjoner.