Hopp til innhold

Russerne advarer mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja

Russiske fiskere i nord er bekymret for en mulig oljeutvinning i det sårbare området og vil ha norsk-russisk koordinering av olje- og fiskerivirksomhet, skriver High North News.

Fiskebåter på lofotfiske utenfor Røst

Russiske fiskere er bekymret over en mulig oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Kari Skeie / NRK

Det er i et brev fra generaldirektør Nikolai Demianenko i den russiske organisasjonen Fishing Industry Union of the North til leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, bekymringen kommer fram.

På vegne av medlemmene gir Demianenko uttrykk for følgende bekymring:

– Spørsmålet om konsekvensutredning og en mulig olje- og gassaktivitet i Lofoten, Vesterålen, og Senja er noe som bekymrer Fiskeriindustriunionen i Nord. Vi er svært kritiske til olje- og gassaktivitet i disse havområdene.

Kjell Ingebrigtsen

Leder i Norges Fiskarlag ber i et brev til statsministeren om at det tas hensyn til innvendingene.

Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Fishing Industry Union of the North er det norske fiskerlagets samarbeidsorganisasjon i Murmansk.

Har skrevet brev til Erna Solberg

Advarslene mot oljeutvinning i det sårbare området Lofoten, Vesterålen og Senja er mange. En av institusjonene som har advart er Havforskningsinstituttet som mener at et eventuelt oljeutslipp kan få alvorlige konsekvenser for økosystemet.

Også Norges Fiskarlag har gjentatte ganger advart regjeringen og Stortinget mot å åpne opp for petroleumsvirksomhet i disse områdene, som har stor betydning for mange av våre viktigste fiskebestander. Fiskarlaget ønsker heller ikke en konsekvensutredning i dette området og har blant annet vært kritisk til at Arbeiderpartiet vil åpne for en konsekvensutredning i Nordland VI, området lengst sør i Lofoten.

Bekymringene i brevet som Kjell Ingebrigtsen i fiskerlaget har fått, er ifølge High North News sendt videre i et brev til statsminister Erna Solberg sist onsdag. Der ber Ingebrigtsen om at synspunktene til de norske og russiske fiskerne blir vektlagt i de videre diskusjonene knyttet til petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten.

Behov for norsk-russisk koordinering

Ingebrigtsen sier henvendelsen fra den russiske fiskerorganisasjonen viser et behov for norsk-russisk koordinering av petroleumsaktiviteten i Barentshavet.

«De viser til prosessen knyttet til oppfølgingen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten», skriver Ingebrigtsen i brevet til Erna Solberg.

Også Arbeiderpartiet og opposisjonsleder Jonas Gahr Støre har fått brevet.

Den russiske fiskeriindustriunionen støtter Norges Fiskarlags standpunkt om at det ikke må settes i gang petroleums- og leteaktivitet i områdene Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Mørebankene.

«Dette begrunnes med at disse områdene er svært viktige gyte- og fangstområder og at en aktivitet i disse områdene kan få store negative konsekvenser for fiskerinæringen både i Norge og Russland. Dette er områder som må behandles særskilt og er viktige både for norske og russiske fiskere», skriver Ingebrigtsen i brevet.

– Uttalelsen fra den russiske Fiskeriindustriunionen understøtter på alle måter Fiskarlagets syn i saken, og den er dermed nok et fagtungt innspill til Solberg-regjeringens videre vurdering og håndtering, sier leder av Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.