Hopp til innhold

Russere i Norge: – Hvem skal vi stole på?

Kirkenes/Finnmark (NRK): Mens norske myndigheter tegner et stadig mer skremmende bilde av Russland og vil bygge opp Forsvaret i nord, føler den russiske befolkningen i Norge at situasjonen til tider er vanskelig.

Alexandra Andreassen

Alexandra Andreassen flyttet fra Severodvinsk til Kirkenes for 17 år siden og syns det er vanskelig å finne troverdig informasjon om hva som foregår mellom øst og vest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Alexandra Andreassen fra Severodvinsk i Russland har bodd 17 år i Kirkenes og er lærer i matematikk på den videregående skolen. Hun mener den stadig økende ordbruken og retorikken både fra norsk og russisk side, og framstillingene av en stadig økende trussel i nord, skaper en beklemt situasjon.

Forsvaret planlegger en tyngre tilstedeværelse i Finnmark og argumenterer med en stadig mer uforutsigbar og truende nabo i øst. Russland bygger opp og moderniserer sine baser i hele det arktiske området.

– Selv om det er vanskelig å vurdere situasjonen og finne ut hvem som har rett, så håper jeg det mangeårige vennskapet mellom Norge og Russland skal fortsette, sier hun.

Også Lioubov Limstrand syns det kan være vanskelig innimellom.

Lioubov Limstrand

Lioubov Limstrand mener mediebildet overdriver konflikten mellom øst og vest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Hun kom fra Murmansk til Kirkenes på grunn av kjærlighet for snart 17 år siden.

– Den framstillinga vi får i media i dag er så overdrevet, forklarer hun, og tenker spesielt på hvordan norsk media forteller om utviklingen i hennes hjemland – som bare ligger 15 kilometer unna.

– Den russiske usikkerheten

Forsvarsforsker Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier mener Russlands handlinger overfor Ukraina og andre naboland gir grunn til alvorlig bekymring.

Hun vil likevel nyansere bildet av Russland som en stadig mer aggressiv og faretruende nabo.

Katarzyna Zysk

Førsteamanuensis Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Med utvidelse av både EU og NATO østover ser russerne på sitt eget territorium som presset. Og de føler de må være tungt til stede blant annet i Arktis slik at de ikke blir drevet ut av området. På mange måter en handlemåte som bygger på en usikkerhet, forklarer Zysk.

Zysk legger til at mye Russland-kompetanse i vesten har gått tapt etter Sovjetunionens fall, og at man derfor kanskje ikke alltid forstår alt som foregår.

Russiske baser i arktis

– Må være mer kritisk

Presseattaché Andrey Kulikov ved den russiske ambassaden i Oslo sier det er en beklagelig situasjon som har oppstått.

Andrey Kulikov

Presseattaché Andrey Kulikov ved den russiske ambassaden i Norge.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Jeg ser ikke at Russland skal være noen trussel. Vi beskytter kun våre interesser. Jeg syns nordmenn burde være mer kritisk til det som presenteres i media, sier han og mer enn antyder at det som norsk media presenterer ikke alltid står så mye tilbake for det som fra norsk side karakteriseres som russisk propaganda.

Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide føler seg helt trygg på at de vurderingene som presenteres er korrekt.

– Dessuten er det russernes egen handlemåte som skaper usikkerhet rundt deres intensjoner, argumenterer hun.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener det er russernes handlemåte som skaper usikkerhet i Norge. Her sammen med professor Rolf Tamnes som leda arbeidet i ei ekspertgruppe som har vurdert Forsvaret opp mot nye utfordringer.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Putin gjør det eneste rette

I Kirkenes sitter William Sjøstrand. Han er etterkommer av nordmenn som bosatte seg i Russland før 1917, og som ble igjen da kommunistene stengte grensen. I dag er han idrettsleder og jobber med grenseoverskridende samarbeid.

– Det Putin gjør nå er det eneste rette. Han bidrar til å opprettholde både en balanse i verden slik at ikke USA blir for dominerende. Tiden vil vise at han gjør rett, sier han.

William Sjøstrand

– Putin gjør det eneste rette i dagens situasjon. Det mener William Sjøstrand, som er etterkommer av nordmenn som bosatte seg i Russland tidlig på 1900-tallet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK