Rømte ungdommer venter spent: Er det trygt i Norge nå?

Vedtaket om å behandle «oktoberbarnas» asylsøknader på nytt, vekker håp hos ungdommene som har rømt fra norske mottak. Skal de tørre å vende tilbake?

Forlatt

Hittil i år har 21 gutter stukket av fra mottaket på Gibostad. De fleste befinner seg nå i Frankrike eller Tyskland.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Jeg tror at hvis de fikk velge, så vil de fleste av dem heller tilbake til Norge enn å fryse seg gjennom en usikker vinter i Europa, sier mottaksleder på Gibostad, Heidi Hilmarsdotter Hansen.

Heidi Hilmarsdottir Hansen

21 ungdommer har hittil i år forsvunnet fra mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Gibostad. Nå håper mange av dem å få vende tilbake, sier leder Heidi Hilmarsdotter Hansen.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Men foreløpig avventer de situasjonen. Ingen vet ennå helt hvordan stortingsflertallets vedtak skal løses i det praktiske.

– For beboerne på mottaket er det et steg i riktig retning å få saken sin behandlet på nytt. Det vil gjelde de fleste av våre beboere. Men hva som vil skje dersom noen av dem som har rømt kommer tilbake, vet vi ikke, sier Hilmarsdotter Hansen.

Frykter Trandum

Tirsdag bestemte et flertall på Stortinget at de såkalte «oktoberbarna», som kom til Norge i 2015, skal få behandlet sakene sine på nytt. Ingen skal tvangsreturneres til hjemlandet før dette har skjedd. I alle saker fra og med oktober 2016 skal de unge asylsøkernes sårbarhet legges vekt på.

Men frykten for tvangsretur har hittil i år fått 21 av ungdommene på Gibostad statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere til å stikke av. De fleste befinner seg nå lenger sør i Europa, mange er i Frankrike og Tyskland.

– Vi vet ikke ennå hva dette vedtaket får å si for dem. Vi lurer på om vi skal tørre å be dem komme tilbake. Hva skjer om de kommer til Norge? Vil de få en reell behandling av asylsøknadene sine, eller blir de sendt rett til Trandum?, spør mottakslederen.

Nesten tomt

Det bor 20 enslige mindreårige asylsøkere på Gibostad mottak. De aller fleste får nå behandlet saken sin på nytt.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Bedre stemning

Den siste uka har mottaket fått åtte nye beboere. De har kommet fra et mottak i Lofoten som ble lagt ned. Dermed huser Senjagården på Gibostad nå 20 ungdommer. De aller fleste er afghanere.

– Det er blitt en bedre stemning og mer liv og røre. Nå hører vi på nytt musikk i korridorene, smiler lederen.

Foreløpig har mottaket bare fått et skriv fra Statsministerens kontor om vedtaket som er fattet i Stortinget. Nå venter Heidi Hilmarsdotter spent på mer detaljer om hvordan det vil fungere i praksis.